GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/06/2011 - G.T.L. is nu ook lid van U.C.M.

.

Na Brussel en Vlaanderen, heeft ook Wallonië zich vorig jaar voorzien van een eigen gewestelijke reglementering voor de taxidiensten, collectieve taxi’s en diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur. G.T.L. heeft daarom geoordeeld dat het tijd werd zich lid te maken van de Franstalige overkoepelende Middenstandsorganisatie (U.C.M.).
Het werkveld van U.C.M., die de interprofessionele organisatie is van zelfstandigen en K.M.O.’s, preidt zich uit over Wallonië en Brussel. Het lidmaatschap bij U.C.M. geeft aan G.T.L. nieuwe mogelijkheden om tevens aanwezig te zijn in andere Waalse en Brusselse  overlegorganen, wat de positie van de federatie G.T.L., op het niveau van het Waals en van het Brussels Gewest, moet versterken. De federatie G.T.L. is reeds lid van U.N.I.Z.O., de Vlaamse tegenhanger van U.C.M..
Top