GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21-1-2019 - Oproep Vlaamse Taxibetoging!!!

VLAAMSE TAXI’S GAAN BETOGEN  VOOR AANPASSINGEN AAN HET NIEUW TAXIDECREET

DE VLAAMSE TAXISECTOR ORGANISEERT EEN TAXIBETOGING OP VRIJDAG 25 JANUARI OM 6U ’S MORGENS IN DWORP (BEERSEL).

 

Dit is de gemeente waar minister Ben Weyts woont!

We organiseren dit de vrijdagmorgen, dus de dag na de hoorzitting van donderdag in de Vlaamse Mobiliteitscommissie en net een week voor de stemming over het decreet (30/1)

Het is de bedoeling om er met minstens een 50-tal taxi’s naartoe te rijden

Antwerpen, Gent, Zaventem, hebben al toegezegd om wagens te sturen. We rekenen ook op de deelname van een paar wagens uit andere steden van Vlaanderen, waar de taxi’s zich bedreigd voelen door het nieuw decreet (Oostende? Brugge? Hasselt, Mechelen, Leuven, Kortrijk?....

We voorzien de dag zelf grote ronde klevers (50 cm) om op de deelnemende wagens te kleven (liefst op de voordeur links en de achterdeur rechts)

 

 

Alle leden van GTL die taxi’s uitbaten,

ontvangen in de komende dagen dergelijke grote klevers

om links en recht op hun wagens te kleven, minstens tot op de stemming van het decreet! 

 

Laat u ons weten tegen dinsdagavond of u met 1 of meer wagens kan komen naar die betoging? Liefst per mail naar info@gtl-taxi.be (naam contactpersoon, bedrijf, stad, aantal deelnemende wagens)

Lees verder hieronder meer uitleg over het waarom van die betoging!

Wat staat op het spel?

TOTALE DEREGULERING

  • Slechts 1 vergunning, de “straattaxi”, die dezelfde is voor de verschillende vervoertypes (taxi’s en VVB komen daardoor onder eenzelfde vergunning)

  • Vergunning geeft onbeperkt recht op exploitatie in heel Vlaanderen (niet meer gebonden aan gemeente exploitatiezetel). Onbeperkt recht voor iedereen om klanten te laden, overal in Vlaanderen. De taxi’s kunnen overal blijven hangen en rondrijden tot ze een klant vinden of een bestelling hebben.

  • Onbeperkt recht om gebruik te maken van de openbare weg, er te circuleren en te stationeren, zelfs als niet op voorhand een rit besteld is. (1 uitzondering: binnen de perimeterzone rond taxistandplaatsen)

  • Vrije tarieven! (de minister denkt dat daardoor de prijzen gaan verlagen voor de klanten!)

  • Geen beperking meer van het aantal taxi’s (behalve gemeentelijke beperking van het aantal voertuigen dat gebruik mag maken van haar taxistandplaatsen)

GTL en de vakbonden voeren al 2 jaar gesprekken met de minister en in de verschillende overlegorganen, maar minister Weyts heeft nooit willen toegeven om belangrijke aanpassingen van zijn plannen door te voeren.

 

CATASTROFALE GEVOLGEN IN DE STEDEN

Hervorming heeft catastrofale gevolgen voor de taxibedrijven in de Vlaamse centrumsteden: Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven, Kortrijk, Hasselt, Zaventem, …

Het vervoersaanbod zal in de steden en in de buurt van mobiliteitsknooppunten sterk toenemen. Bij een gelijkblijvende vraag leidt dit tot lagere recettes.

 

VVB WORDEN STRAATTAXI’S

Voor de huidige VVB is de situatie anders; zij worden ingekanteld in de categorie van de straattaxi’s. hun manier van werken wordt gemoderniseerd en versoepeld (afschaffing contractplicht of minimumduur 3 uur), maar er worden wel nieuwe eisen voorzien om de diensten beter te kunnen controleren (boordapparatuur).

 

PLATFORMEN KRIJGEN VRIJ SPEL

Tot slot is dit decreet gemaakt opmaat van tussenpersonen zoals Uber, die zich met hun platformen in de steden vestigen. Uber werkt quasi alleen met zelfstandige chauffeurs. En dat zullen in de toekomst straattaxichauffeurs zijn. Hier eiste GTL een goede omkadering om deze platformen te kunnen controleren.

Dit decreet is geschreven op maat van Uber!

 

Ontwerp van taxidecreet belandde recent op het Vlaams Parlement!

Dit is de allerlaatste fase alvorens het decreet definitief gestemd wordt in het Vlaams parlement. Daarna zal het decreet klaar staan om in voege te treden, zodra de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit neemt en publiceert.

17 januari: Decreet werd toegelicht door Minister Ben Weyts aan de Commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement. De minister vindt de sector voorbijgestreefd, te hoge ritprijzen, te weinig taxi’s, teveel lege kilometers, enz…

24 januari: Hoorzitting in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement GTL GEEFT EEN UITEENZETTING OP DEZE HOORZITTING!!

30 januari(vermoedelijk): Stemming over het decreet in de Commissie voor Mobiliteit

Maart of april: Stemming in de plenaire van het Vlaams Parlement

Uitvoeringsbesluit: Pas na de verkiezingen, door de volgende regering.

Nieuw decreet zou in principe eind 2019 of in 2020 in werking treden…

Volgt u mee de hoorzitting op donderdag 24 januari?

Op donderdag 24 januari 2019 om 14u organiseert de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het ontwerp van decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg aan te passen aan de evoluties in de maatschappij.

Volgende personen zullen uitleg komen geven op de hoorzitting :

  • Els Huylebroeck van IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent,

  • Carine Dierckx van ABVV-BTB en Jan Sannen van ACV-Transcom,

  • Nick Hilhorst van Uber

  • Pierre Steenberghen van GTL.

De hoorzitting heeft plaats in de Antoon Van Dyckzaal (tweede verdieping van het Vlaams Parlementsgebouw. De eigenlijke commissievergadering start om 13u30. Voorafgaand aan de hoorzitting zijn er nog enkele agendapunten (agenda). De inschatting is te kunnen starten met de hoorzitting iets na 14u.

U wil de Vergadering bijwonen?

Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel). Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. 

Of u wil die rechtstreeks volgen op Internet?

De vergadering wordt rechtstreeks uitgezonden en is te volgen via de website van het Vlaams Parlement (link: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken) of via YouTube (YouTube-kanaal van het Vlaams Parlement

Top