GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-1-2019 - Vlaams Parlement organiseert hoorzitting over het Taxidecreet

Op de hoorzitting van de Commissie, die gehouden wordt op 24 januari om 14u, krijgen verschillende actoren het woord: GTL, de vakbondsorganisaties, de VVSG en....Uber!?

Op donderdag 17 januari 2019 zal minister Ben Weyts in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer (Taxidecreet) toelichten.

Een week later, op 24 januari om 14u, organiseert de commissie een hoorzitting met verschillende actoren. Worden eveneens uitgenodigd: VVSG, de vakorganisaties en Über.

De commissieleden willen graag het standpunt van GTL-Taxi vernemen over dit Taxidecreet. De bedoeling is dat de sprekers eerst hun bedenkingen over het ontwerp van decreet formuleren (max. 15 minuten). Daarna heeft er hierover een gedachtewisseling plaats met de commissieleden.

Top