GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

3-1-2019 - Persbericht. Uber: de maskers vallen (stilaan) af

Oneerlijke concurrentie staat vast. Nu verwacht de sector concrete acties.

Brussel, 3 januari 2019 – De uitspraak van De Brusselse Ondernemingsrechtbank over de activiteiten van Uber is duidelijk. Ook met Uber X, heeft de multinational geprobeerd om de wetgeving te omzeilen en illegale taxidiensten aan te bieden. De taxisector is verheugd met deze uitspraak en rekent op de nodige slagkracht van de overheid om deze oneerlijke handelspraktijken eindelijk een halt toe te roepen.

Hiermee komt de rechtbank tegemoet aan de verzuchtingen van meer dan 2.000 Brusselse taxichauffeurs die al jaren geconfronteerd worden met de illegale en oneerlijke concurrentie van een multinational, die elke regel aan haar laars lapt.

Wat Uber vandaag doet in de hoofdstad is niet enkel oneerlijk, maar nu ook illegaal” stelt Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal van G.T.L. “De facto dezelfde diensten aanbieden als een taxibedrijf, maar zich blijven onttrekken aan de regels is zowel vanuit maatschappelijk als vanuit juridisch oogpunt niet te verantwoorden”.

Deze uitspraak kan nu de basis vormen voor andere hangende juridische zaken en politieke besluitvormingen. “Er zijn geen excuses meer om tegen Uber op te treden. De 2.000 Brusselse taxichauffeurs rekenen erop dat de overheid eindelijk iets onderneemt om mensen te beschermen die op een eerlijke manier hun boterham trachten te verdienen.”

De Nationale Groepering van Taxi-ondernemingen (G.T.L.) hoopt dat er binnenkort ook duidelijkheid komt over de manier waarop Uber de ‘race to the bottom’ organiseert op sociaal vlak. De inspectiediensten van RSZ zijn namelijk een onderzoek gestart naar de eventuele ontduiking van RSZ-bijdrages door de multinational.

 

###

Oorspronkelijk persbericht

 

Bijkomende informatie:

 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal / Secrétaire Général

G.T.L.

[Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen - Groupement National des Entreprises de Taxis]

M : 0496 39 70 43

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

 

Top