GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-11-2018 - Marktconsultatie/RFI VoM Mobiliteitscentrale

Marktconsultatie Departement  MOW over interesse  voor oprichting  en operationalisering  van een mobiliteitscentrale.

We informeren de leden van GTL dat de Afdeling Beleid van het Departement en Openbare Werken een  marktconsultatie ("Request for Information -RFI") gepubliceerd heeft in het Bulletin der Aanbestedingen. 

De marktconsultatie gaat vooraf aan een volgend jaar te verwachten aanbesteding voor MOBILITEITSCENTRALES

Die centrales moeten vanaf december 2020 in de 15  Vlaamse Vervoerregio's ingeschakeld worden voor het organiseren van het nieuw netwerk van openbaar vervoer op maat, dat naast het treinnet en het kernnet + het aanvullend net van De Lijn zal functioneren.

Het vervoer vervoer op maat zal in opdracht van de mobiliteitscentrales uitgevoerd worden door taxibedrijven (inclusief VVB) onder de noemer "OV-TAXI" (uiteraard ook aan  andere vervoersaanbieders zoals de Diensten voor aangepast vervoer, enz...).

Opgelet: geinteresseerden dienen hun  Inlichtingen te bezorgen   aan  Luc  De  Ryck,  luc.deryck@mow.vlaanderen.be  op  uiterlijk  26  november  2018

 

Meer info vindt u via de volgende linken:

1) Aankondiging van een opdracht

2) Rectificatie

 

"De  marktconsultatie heeft  als  doel  het  departement  Mobiliteit en  Openbare  Werken  (DMOW) een duidelijker  beeld  te  geven  van  de  interesse  van  de  markt  voor  de  oprichting  en operationalisering  van  een  mobiliteitscentrale,  de  mogelijke  synergiën  en  de  randvoorwaarden  voor  samenwerking." 

"Hiermee wil het Departement MOW ook  een duidelijk  beeld  van  de  beschikbare  applicaties  op  de  markt krijgen."

 "Door  deze  marktconsultatie  te  organiseren  in  een  vroege  fase  van  de  besluitvorming,  wil het Departement MOW het toekomstig project te kunnen optimaliseren.  Op  basis  van  de  resultaten  van  de marktconsultatie  wil het Departent  beter  geïnformeerde  beslissingen kunnen nemen betreffende  de  implementatie  van  de  mobiliteitscentrale  en/of  in  vervolgoverleg  specifieke  onderwerpen  nader bespreken  met  marktpartijen."

Verder wordt aan geinteresseerden gevraagd naar "hun  visie  op  de  kritische  succesfactoren  voor  de  uitrol  van  een  mobiliteitscentrale  en  een  Vlaamse MAAS-strategie."  

 

 

 

Top