GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29-10-2018 - Decreet basisbereikbaarheid

Voorontwerp van decreet basisbereikbaarheid werd opnieuw goedgekeurd door de Vlaamse Regering

Op 18 december 2015 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Met basisbereikbaarheid naar een efficiënt en aantrekkelijk vervoersmodel in Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt aan de globale en lokale vervoersvraag' goed.

Ondertussen werd dit omgezet in een voorontwerp van decreet Basisbereikbaarheid dat ondermeer een indeling in 15 vervoerregio's voorziet, alsook een nieuw netwerk van vraagafhankelijk openbaar vervoer op maat definieert dat in 2020 operationeel moeten zijn.

 

Na adviezen van de MORA, van de VVSG, van de Vlaamse Jeugdraad en van de SARO werd dat  voorontwerp van decreet vorige vrijdag een tweede keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt nu het advies ingewonnen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Raad van State. 

Top