GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17-9-2018 - Subsidiëring investering in milieuvriedelijke vloten (laadinfrastructuur)

Subsidiëring van 20 % van o.m. uw investeringskost in laadinfrastructuur - Aanvraag in te dienen van 24 september tot en met 5 oktober

Er is een nieuwe  projectoproep voor de subsidiëring van milieuvriendelijke voertuigen ( link) onder het thema: zero-emissie voertuigvloten bij bedrijven, lokale besturen en organisaties m.i.v. de bijhorende laadinfrastructuur

Anders dan bij de vorige projectoproepen, zal de steun deze keer niet gaan via het project Clean Power for Taxis van GTL en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen.

Met andere woorden: Taxibedrijven die subsidiëring willen voor installatie van laadinfrastructuur op hun eigen bedrijfsterrein in Vlaanderen, dienen zelf rechtstreeks de subsidieaanvraag in te dienen aan de hand van de aanvraagformulieren die via deze  link te vinden zijn.

Houd wel rekening met de termijn voor de indiening van een aanvraagdossier : van 24 september 2018 tot en met 5 oktober!

De geselecteerde projecten kunnen aan 80% gesubsidieerd worden voor projectwerking en onderbouwing en aan 20% voor investeringen voor de plaatsing van laadinfrastructuur

Er is een plafond van 150.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 2 jaar. 

 

Top