GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10-9-2018 - Garagepersoneel Taxi en VVB: Loonindexering met 2% per 1 sept 2018

U vindt hier de nieuwe loonschaal

Ten gevolge van deze indexatie zijn de minimumlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/09/2018:

 

 Categorie      Minimumuurloon 1/07/2017  Minimumuurloon 1/09/2018
 Hulparbeider  € 10,6270  € 10,8395
 Geschoolde arbeider - 3e categ.  € 11,2835  € 11,5092
 Geschoolde arbeider - 2e categ.  € 12,4060  € 12,6541
 Geschoolde arbeider - 1e categ.   € 13,0661  € 13,3274
 Buiten categorie  € 13,9451  € 14,2240

 

Top