GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-9-2018 - RECHTZETTING! Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 september 2018

Door nog een extra aanpassing op de website van de Nat.Arb. Raad, wordt hun gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen op 1/9  €  1.664.83

Tengevolge van de indexering met 2 % per 1 september 2018, komt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van taxichauffeurs nu maandelijks op € 1664.83 voor een voltijdse taxichauffeur  (en dus NIET € 1.664,74  zoals in onze eerdere nieuwsbrief vermeld was).
 

Mogen wij u vragen hiermee rekening te houden, en ook best uw sociaal secretariaat te verwittigen van deze rechtzetting!

Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.664,83 x 3) : 494 = € 10,1103/u
Overloon vanaf 1/9/2018 : € 5,06/u  (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/09/2018: € 7,68/u

Top