GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10-9-2018 - Taxichauffeurs: Verhoging GGMMI met 2% op 1 september 2018

Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen wordt € 1.664,74

Tengevolge van de indexering met 2 % per 1 september 2018, komt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van taxichauffeurs nu maandelijks op € 1.664,74 voor een voltijdse taxichauffeur.

Wij herinneren er tevens aan dat, overeenkomstig de bestaande CAO 35 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, een deeltijdse taxichauffeur recht heeft op een gemiddeld minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemer.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.664,74 x 3) : 494 = € 10,1098/u
Overloon vanaf 1/9/2018 : € 5,05/u (= toeslag van 50%)
Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/09/2018: € 7,68/u

Top