GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-9-2018 - Ondanks Tax shift stijgen de sociale bijdragen (RSZ) fors in de taxi- en VVB-sector

Loonlastenverlaging door de Taxshift gaat gepaard met een sterke lastenverhoging, door de afbouw van de structurele vermindering lage lonen

In de taxi- en VVB-sector leidde de taxshift tot een verhoging van de socialezekerheidsbijdragen!

Dat blijkt uit berekeningen van de grootste bedrijven die aangesloten zijn bij GTL.

De lasten op de brutolonen (bedrag betaalde RSZ in verhouding tot betaalde lonen) stegen in de eerste kwartalen van 2018, t.o.v. dezelfde kwartalen van 2017. Bij sommige bedrijven was dat meer dan 3 % (tot zelfs 3,5%); bij andere stergen de lasten met 0,8%.

De evolutie blijkt ongunstig in elk van deze bedrijven.

Oorzaak?

De  verschuldigde patronale bijdragen voor de sociale zekerheid zijn verlaagd, MAAR, daartegenover staat een belangrijke  verlaging van de “structurele vermindering lage lonen” (basisforfait is volledig weggvallen vanaf 2018).

CONCLUSIE : ondanks de taxshift, die gezorgd heeft voor een daling van patronale bijdragen, was het resultaat negatief voor de bedrijven omwille van de afbouw van andere verminderingen/tegemoetkomingen!

GTL heeft deze cijfergegevens overgemaakt aan Unizo, die dit verder onderzoekt.

Top