GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-9-2018 - Actie van BTB-ABVV in het kader van de pensioenhervorming op 10/9

Deelname kan leiden tot afwezigheid van werknemers

In het kader van de pensioenhervormingsplannen van de regering houdt BTB op 10/09 een actie. Deelname aan deze actie kan aanleiding geven tot afwezigheid van werknemers, leden en militanten. Deze afwezigheden zullen worden beschouwd als ‘stakingsdag’ en als dusdanig worden vergoed aan de werknemers.

Top