GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

29-6-2018 - Doelgroepenvervoer wordt mee in het netwerk van vervoer op maat opgenomen in 2020

Looptijd bestaande overeenkomsten in het kader van het vervoer van personen met een handicap of ernstig beperkte mobiliteit wordt afgestemd op timing van de uitrol van het vervoer op maat in de vervoerregio’s

De Vlaamse Regering heeft vandaag hierover een wijzigingsbesluit principieel goedgekeurd.

In het kader van het decreet en besluit wordt aan een aantal vervoerders openbare dienstverplichtingen opgelegd ten aanzien van het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit in één of meerdere vervoersgebieden. De overeenkomsten daarover hebben een looptijd van vijf jaar.

Maar de Vlaamse regering werkt ondertussen aan de operationalisatie van het nieuw netwerk van vervoer op maat in de verschillende vervoerregio’s vanaf 2020.

In dat netwerk van vervoer op maat zal een belangtijke rol weggelegd zijn voor de nieuwe categorie der OV-taxi's die de regering wil creëren. Ook het doelgroepenvervoer zal tot het vervoer op maat gerekend worden.

Omdat vandaag de contracten met vervoerders enkel voor periodes van 5 jaar toegewezen worden, heeft de Vlaamse Regering een wijzigingsbesluit goedgekeurd dat de looptijd van de bestaande en nieuwe overeenkomsten voor dat vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit maximaal af te stemmen op de vooropgestelde timing van de uitrol van het vervoer op maat in de vervoerregio’s.

Concreet wordt de mogelijkheid geboden om met het oog op de invoering van de basisbereikbaarheid de overeenkomsten  van (momenteel) 21 vervoerders, waarvoor deze afloopt in december 2018, te verlengen tot uiterlijk 31 december 2019.

Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om nieuwe openbaredienstverplichtingen op te leggen met een looptijd tot uiterlijk 31 december 2019. 

Zie ook ons vorig Nieuwsbericht van 14 december 2017 hierover

Top