GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26-6-2018 - Persbericht: Meer snellaadpalen nodig

Vandaag rijden 25 elektrische taxi’s in 5 Vlaamse steden. Hun aantal zal in de komende maanden nog sterk toenemen

PERSBERICHT

 

Meer snellaadpalen nodig

 

Gent 26 juni 2018 - Vandaag maakte Bond Beter Leefmilieu (BBL) bekend dat er al 25 elektrische taxi’s rijden in Vlaanderen. BBL en de stad Gent onthulden ook de vijf nieuwe e-taxi’s die vanaf vandaag in de Arteveldestad rondrijden. De groei van elektrische taxi’s is duidelijk ingezet, maar verloopt te traag om de doelstelling te halen. In 2020 zou 10% van de Vlaamse taxi’s elektrisch moeten rijden. Daarvoor hebben we dringend nood aan extra maatregelen.

Begin 2017 startte Bond Beter Leefmilieu samen met taxifederatie GTL en met steun van de Vlaamse overheid het project Clean Power for Taxis. Uit dit project blijkt dat de volgende maatregelen goed werken: “Het voorbehouden van nieuwe taxivergunningen enkel voor elektrische voertuigen zorgt voor een snelle groei. Een voorrangsregeling bij het oppikken van passagiers om de laadtijd te compenseren, stimuleert taxi-ondernemers om te kiezen voor elektrische voertuigen. Daarnaast is er ook een grote nood aan extra snellaadpalen,” vertelt Laurien Spruyt, mobiliteitsexpert van Bond Beter Leefmilieu. “Tijdens het laden is de chauffeur werkloos, dus dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Met Europese steun worden in Vlaanderen tal van snellaadpalen gebouwd, maar het gaat niet snel genoeg.”

Gent stelt eerste e-taxi’s voor

Vandaag lanceert stad Gent ook haar vijf elektrische taxi’s. Op korte termijn rijden in de stad 20 elektrische taxi’s. Het goed beleid heeft deze bliksemsnelle start gestimuleerd. Filip Watteeuw schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van de Stad Gent licht toe: “Om de Gentse taxi-ondernemers te helpen bij de overstap naar een elektrisch voertuig, geeft de stad een tijdelijke subsidie van € 3000 per voertuig. Mede daardoor vonden we snel kandidaten voor de 20 vergunningen voor e-taxi’s.”

Vijf steden, 25 taxi’s

Vijf Vlaamse steden stapten mee in het project Clean Power for Taxis: Antwerpen, Leuven, Mechelen, Brugge en Gent. Ook andere Vlaamse steden - zoals Hasselt, Kortrijk en Oostende - willen werk maken van een zero-emissie-taxibeleid.

De deelnemende steden legden in dialoog met de lokale taxisector legden ze ambitieuze doelstellingen vast. Leuven wil tegen 2020, 30% van haar taxi’s elektrisch laten rijden, Mechelen deed er nog een schepje bovenop en gaat voor een volledige emissievrije taxivloot tegen 2030. De steden ondersteunen deze ambities met tal van maatregelen, zoals het geven van een subsidie bij de aankoop van een elektrisch voertuig, prioriteit voor elektrische taxi’s bij het uitreiken van vergunningen of het voorzien van specifieke standplaatsen voor elektrische taxi’s.

Luchtkwaliteit verbeteren

Laurien Spruyt vertelt waarom Bond Beter Leefmilieu elektrische taxi’s een warm hart toedraagt: “Een taxi rijdt al gauw 70.000 km per jaar en heeft daarmee een aanzienlijke impact op de plaatselijke luchtkwaliteit en CO2-uitstoot. Bij een taxistandplaats met dieselwagens walmt de dieselgeur je tegemoet. De luchtkwaliteit is duidelijk beter bij de taxistandplaats in Leuven, waar veel e-taxi’s staan.”

Klant kiest voor e-taxi

Uit een recente bevraging van taxigebruikers blijkt dat 72% van de klanten de elektrische taxi boven een taxi met een verbrandingsmotor verkiest. Het comfort, de geruisloosheid en de innovatieve rij-ervaring worden sterk gewaardeerd.

-----

 

Perscontacten:

  • Laurien Spruyt, Bond Beter Leefmilieu, +32 (0)496 92 50 07

  • Pierre Steenberghen, GTL, +32 (0)2 245 11 77

 

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving. Om dat te realiseren, hebben we een omslag nodig op het vlak van energie, mobiliteit, grondstoffen, voeding en ruimtelijke ordening.

Over GTL

G.T.L. of de Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur is een beroepsvereniging die in 1964 werd opgericht. GTL groepeert zowel zelfstandige chauffeurs als bedrijven die loontrekkende chauffeurs tewerkstellen. Haar doel is de taxi- en locatiesector te promoten en de beroepsbelangen te verdedigen.

 

5 nieuwe elektrische taxi's rijden nu in Gent. Meer voertuigen werden besteld en volgen binnenkort 

Minister voor Energie Bart  Tommelein

Veel geïnteresseerde deelnemers aan de zomerconferentie over e-taxi's in Gent

 

 

Top