GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25-6-2018 - Verlenging regelluw kader proefprojecten basisbereikbaarheid

Minister Ben Weyts wil verder werk maken van de uitbouw van het nieuw netwerk van openbaar vervoer op maat

 

Het decreet over de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid moet ervoor zorgen dat de regels zoals die nu zijn opgelegd in diverse decreten niet gelden voor de vervoersgebieden waarin de uitgangspunten van de basisbereikbaarheid worden uitgetest. Met een wijzigingsdecreet werd de in het decreet voorziene looptijd verlengd van 31 maart 2018 tot 31 maart 2019. Om de regels op het niveau van de diverse uitvoeringsbesluiten buiten werking te stellen voor dezelfde periode als het gewijzigde decreet, keurt de Vlaamse Regering nu principieel het besluit goed over de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Top