GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18-6-2018 - Ontwerp hervorming van de wegcode: gebruik van busbanen

GTL protesteert bij de bevoegde ministers tegen het voorstel om telkens een onderbord te moeten plaatsen, wanneer de taxi's op de busbaan toegelaten worden

GTL heeft kennis genomen van de wijzigingen van de wegcode, die voorgesteld worden door federaal minister Bellot.

Die tekst is nog niet definitief goedgekeurd. Momenteel dienen de gewesten er een advies over uit te spreken.

GTL heeft een probleem met het voorgestelde nieuw artikel 76.§5, waardoor de taxi’s niet meer systematisch zouden toegestaan worden op de busbanen. Daarvoor zouden door de wegbeheerder telkens vermeldingen op het verkeersbord F17 of op een onderbord moeten geplaatst worden.

Waar de taxi’s momenteel automatisch mogen gebruik maken van de busbanen (behalve in uitzonderingsgevallen), zouden zij er in de toekomst niet meer systematisch op toegelaten worden, indien  de voorgestelde wijziging aanvaard wordt.

Dat verwondert ons, want de taxi’s vertegenwoordigen een belangrijk complementair vervoersaanbod voor het regulier openbaar vervoersnetwerk. De doorstroming van de taxi’s in het verkeer is nodig om dat vervoersaanbod op peil te houden, vooral tijdens de piekuren, en hogere prijzen door lange wachttijden te beperken.

Daarom heeft GTL een brief gestuurd naar de bevoegde ministers van elk gewest: François Bellot, Federaal minister van mobiliteit, Ben Weyts, Vlaams minister van mobiliteit, Carlo di Antonio, Waals minister van mobiliteit en transport en tevens naar het kabinet van minister Debaets in Brussel.

GTL isnisteerde bij de gewesteministers om in hun advies over de voorgestelde hervorming, hier te willen rekening mee houden.

Top