GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27-3-2018 - PERSBERICHT taxibetoging

Actie van de Brusselse taxi’s toont het nogmaals aan: hoog tijd dat Brussel uberisering aanpakt

 

Brussel, 27 maart 2018 – Honderden Brusselse taxi’s, gesteund door collega’s uit binnen-en buitenland, zijn vandaag op straat gekomen om te protesteren tegen de uberisering van het bezoldigd vervoer van personen en om het ontslag van Brussels Minister van mobiliteit, Pascal Smet, te eisen. G.T.L. betreurt het ongemak dat dit veroorzaakt voor pendelaars en werknemers, maar begrijpt de woede en frustratie van de betrokken taxichauffeurs. Al jaren proberen de sector en de sociale partners een constructieve dialoog aan te gaan met Minister Smet, maar die lijkt echter bewust de situatie te willen verrotten. Het gebrek aan actie geeft vrij spel aan multinational Uber om de oneerlijke concurrentie te organiseren. Als de Brusselse regering niet snel actie onderneemt, riskeren honderden taxichauffeurs hun job te verliezen.

Deze keer is de maat vol. Doorheen de jaren hebben we talrijke symbolische acties ondernomen om de alarmbel te luiden en de ogen van politici te openen, zonder resultaat. De taxisector stelt vast dat de houding van Brusselse minister Pascal Smet geen sikkepit is veranderd. Zelfs nu de Minister steeds meer geïsoleerd lijkt te raken binnen de Brusselse regering, blijft hij vastberaden om een taxiplan op te leggen dat het probleem van de oneerlijke concurrentie door Uber niet zal oplossen, en bovendien zal leiden tot het vervangen van honderden volwaardige jobs door precaire mini-jobs.

Daarom steunt G.T.L. de eisen van de chauffeurs die deelnemen aan de actie in Brussel, maar de werkgeversorganisatie roept hen wel op om geen gedrag te vertonen dat het imago van de sector zou kunnen aantasten of schade zou kunnen berokkenen aan de bevolking. Verschillende leden van G.T.L. hebben trouwens auto’s afgevaardigd om aan deze actie deel te nemen.

“De taxisector verontschuldigt zich bij de pendelaars en Brusselaars voor de verkeersproblemen van dinsdag, maar de burgers moeten begrijpen dat deze situatie onhoudbaar is geworden voor de taxichauffeurs in onze hoofdstad”, verklaart Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal van G.T.L. “De sociale partners staan ter beschikking van Minister Smet om samen tot een werkbare oplossing te komen die leidt tot eerlijke concurrentie in de sector, maar de Minister blijft volharden in zijn steun aan een multinational die over de hele wereld talloze wetten aan zijn laars lapt.”

“In plaats van Uber te dwingen om de regels te respecteren die ook aan de taxi’s worden opgelegd en die zorgen voor correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betaalbare prijs garanderen voor de klant, wil Minister Smet ons beroep uberiseren en chauffeurs in een precaire situatie duwen en een ongecontroleerde prijsstijging toelaten,” besluit Pierre Steenberghen.

De prijzen die vandaag door Uber worden gebruikt zijn een lokmiddel. De multinational werkt wereldwijd verlieslatend, om zo een monopolie te kunnen installeren. Zodra dit het geval zal zijn, zal de consument zien dat de prijs van de rit vertienvoudigd wordt.

We herinneren ook graag aan het feit dat het Europees Hof van Justitie onlangs nog heeft bepaald dat bedrijven als Uber moeten worden beschouwd als bezoldigd vervoer van personen, en dus moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als taxiondernemingen.

 

###

 

Persbericht van GTL "Actie van de Brusselse taxi’s toont het nogmaals aan: hoog tijd dat Brussel uberisering aanpakt

 

 

Top