GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23-3-2018 - Taxibetoging in Brussel op dinsdag 27 maart

Ook uit andere steden van het land zullen taxi's naar Brussel trekken, uit solidariteit met de Brusselse collega's

Dinsdag betogen de Brusselse taxi's tegen de chaos op de taximarkt van onze hoofdstad.

De Brusselse overheid onderneemt niets om de wildgroei van het aantal illegale alternatieve taxidiensten tegen te gaan. Het gaat nu al om een 1.000-tal chauffeurs met voertuigen met T-L nummerplaat, die vooral uit Wallonië maar ook uit Vlaanderen komen, en  de hele dag in Brussel en omstreken werken (inclusief Zaventem) via  platforms (voornamelijk UBER). Er moet dringend orde op zaken gesteld worden.

Ook het hervormingsvoorstel van Brussels minister Pascal Smet zet kwaad bloed. Dat plan kreeg ondertussen een zeer negatief advies van de Economische en Sociale Raad van Brussel en ook van de Brusselse taxi-adviescommissie. Het plan is volledig op maat van Uber geschreven en zou leiden tot de verdwijning van 2.000 loontrekkende chauffeurs in Brussel en tot het faillissement van hun werkgevers.

In de raad van bestuur van GTL van donderdag 22 maart, beslisten een aantal vertegenwoordigers van de taxisector uit Vlaanderen en  Wallonië dat zij ook met een aantal voertuigen naar Brussel zullen komen, uit solidaritiet met de Brusselse taxibedrijven en -chauffeurs.

Ook taxichauffeurs uit buurlanden zouden naar de Brusselse betoging komen.

Onze Brusselse collega's hebben laten weten dat ze zullen zorgen voor de nodige omkadering met stewards. Zij hebben hun leden opgeroepen om de betoging rustig en gedisciplineerd te laten verlopen.

Verzamelplaats: Heizel (Esplanade) voor paleis 5, vanaf 5u30 à 6u in de morgen

De betoging zal in principe de hele dag duren.

 

Top