GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19-3-2018 - Implementatie van GDPR in taxi- en vvb-bedrijven

GTL en Unizo stellen richtlijnen op die de leden kunnen gebruiken om zich in orde te stellen

Heel wat van onze leden hebben vragen rond de implementatie van GDPR (general data protection regulation). Iedereen die gegevens bijhoudt over personen zou tegen 25 mei 2018 moeten voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

Om de leden te helpen, werkt GTL samen met UNIZO momenteel aan een aanbod voor u, als taxi- of vvb-bedrijf, met de bedoeling om voor u bijkomende administratie en kosten zoveel als mogelijk te beperken.

Meer bepaald werken we aan richtlijnen die u als lid van onze groepering kan implementeren binnen uw onderneming. Deze richtlijnen worden trouwens door Unizo ter goedkeuring voorgelegd aan de Privacycommissie.

Vanaf juni van dit jaar voorzien we ook opleidingen voor u als lid, op basis van deze praktische richtlijnen.

GDPR is van toepassing voor iedereen die gegevens van natuurlijke personen bijhoudt met als gevolg dat deze regelgeving op zeer vele plaatsen toepassing vindt. Daardoor is de Privacycommissie momenteel overbevraagd.

Ga niet panikeren

De Privacycommissie verzekerde ons dat er geen heksenjacht zal worden georganiseerd op zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen.

GTL adviseert u daarom nog even geduld uit te oefenen en zodra er nieuws is brengen we u op de hoogte.

Laat u ondertussen niet verleiden door allerhande (soms dure) voorstellen tot regularisatie.

 

Top