GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2018 - Pensioenfonds in de maak voor aanvullend pensioen arbeiders in de taxi- en vvb-sector

Tweede CAO ondertekend op 18 januari 2018

In het sectoraal akkoord 2016-2017 hadden de sociale partners ervoor gekozen een deel van de loonmarge te gebruiken voor het oprichten van een tweede pensioenpijler, met andere woorden, een aanvullend pensioen voor de chauffeurs en andere arbeiders van de taxi- en vvb-sector. De inrichting van dat aanvullend pensioen-setelsel vraagt veel voorbereidend werk en zal pas na een inloopfase effectief van toepassing zijn.

In het paritair Comité werd op 21 december 2017 een Cao betreffende de inrichting en de statuten van het nieuwe “Fonds voor bestaanszekerheid voor de 2de pensioenpijler Taxi+” opgericht.  

Door een tweede CAO, die ondertekend werd op 18 januari 2018, werd de werkgeversbijdrage officieel vastgesteld die de werkgevers van de taxi- en vvb-sector vanaf het tweede kwartaal van 2018 op de lonen van hun werknemers (arbeiders) via de DMFA aangifte dienen te betalen aan de RSZ en waarvan de bedragen doorgestort worden aan het nieuw fonds voor bestaanszekerheid.

GTL en de vakbonden dienen nu nog een voorstel van pensioenreglement op te stellen en een “Pensioenfonds Taxi+” op te richten, dat is het organisme dat zal instaan voor de financiering van de pensioenen.

Top