GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2018 - Transportsectoren willen maatregelen tegen fraude op niveau van de bemiddelingsplatformen voor vervoerdiensten

Binnenkort aktieplan van Staatssecretaris De Backer

Op 15/3/18 neemt GTL deel aan een gemeenschappelijke vergadering  in het kader van de partnerschapsovereenkomsten over faudebestrijding in de sectoren van het vervoer en de logistiek (waaronder ook de taxi en de VVB ressorteren)

Naast de sectorale sociale partners nemen ook de verschillende inspectiediensten hieraan deel: SIOD, TSW, RVA en RSZ.

Op de vergadering  zal het actieplan 2018 van Staatssecretaris De Backer tegen sociale fraude voorgesteld worden. Tevens zullen  recente ontwikkelingen rond de nieuwe "platformeconomie" (Uber, Deliveroo,...) besproken worden. De sociale partners verwijzen naar de uitspraak van het Europees Hof van 20 december 2017, die gesteld heeft dat bedrijven als Uber moeten beantwoorden aan de regels die op Europees en op nationaal niveau gelden voor transportbedrijven (dus ook op sociaal vlak).

Top