GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2018 - Internationaal: IRU vergadert op 17 april in Brussel

Tijdens deze vergadering zal de IRU beslissen over de toekomst van het wereldnetwerk van taxi-bestelapps (Global Taxi Network)

GTL zal als Belgische vertegenwoordiger in de IRU hieraan deelnemen. Ook vertegenwoordigers van apps die deel uitmaken van het netwerk, (vb. ook taxi.eu, eCab, Taxis Bleus,.. die in België actief zijn).

 

Top