GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2018 - Vlaanderen: Proefprojecten basisbereikbaarheid

Regelluwe periode wordt met een jaar verlengd omwille van verlenging van de proefprojecten in 4 Vlaamse vervoerregio's

Op 9 maart werd een wijziging van het decreet van 8 juli 2016 houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid goedgekeurd.  Dat decreet werd ingevoerd om afwijkingen op bestaande reglementeringen toe te laten voor  4 proefprojecten om basisbaarheid te organiseren in  Vlaamse vervoerregio’s (Mechelen, Antwerpen, Aalst, Oostende-Westhoek)

Het is de bedoeling om te kijken hoe het nieuw netwerk van vervoer op maat kan uitgerold worden met die proefprojecten. De looptijd van de uitzonderingen (regelluw kader) was initieel beperkt tot 31 maart 2018.

De proefprojecten zijn echter nog niet ver genoeg gevorderd om definitieve conclusies te trekken en over te gaan tot de uitrol van basisbereikbaarheid in de andere vervoersregio’s. Daarom werd op 9 maart  beslist  om de periode met een jaar te verlengen tot 31 maart 2019, in de hoop voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement te beschikken over een eindevaluatie.

Top