GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-3-2018 - Brussel: Nieuwe Task Force zou dringend orde op zaken moeten brengen

De Brusselse regering beloofde een Task Force op te richten om de misbruiken van illegale  alternatieve taxidiensten via internetplatformen in Brussel  aan te pakken.

GTL liet een juridisch memorandum opstellen dat overgemaakt werd aan de Brusselse Overheid en aan gemeenten en politiediensten. In dat memorandum wordt een overzicht gegeven van de wetsovertredingen die door de betrokken begaan worden. Het document bevat ook een overzicht van de maatregelen die de politiediensten en inspectiediensten op basis van de bestaande taxi-ordonnantie kunnen nemen tijdens controles op die chauffeurs. 

Top