GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

9-3-2018 - Te sterk gedereguleerde taximarkt leidt in Nederlandse steden tot laag inkomen en overlast

Terwijl in Vlaanderen een voorstel van taxihervorming op tafel ligt, is het interessant te kijken hoe dit in Nederland verloopt 

In het kader van de gesprekken over de hervorming van de taxi- en VVB-reglementering bij ons,  verwijzen wij graag naar de situatie in Nederland:

Wij onthouden het volgende uit een artikel van onze Nederlandse collega’s van KNV Taxi:

  • * De Wet Personenvervoer van 2000 had in Nederland (WP 2000) de Nederlandse markt volledig gedereguleerd, waardoor de gemeenten hun bevoegdheden inzake taxi’s verloren hadden.
  • * Wet Personenvervoer van 2011 bracht daarin verandering, wat belangrijk was voor de Nederlandse opstapmarkt. Door die wetswijziging kregen gemeenten weer de bevoegdheden om de eigen opstapmarkt aan te sturen met verordeningen en in sommige gemeenten Toegelaten Taxi Organisaties te verplichten. Daardoor zijn lichte verbeteringen opgetreden.
  • * Nu is er weer een belangrijk overaanbod aan taxi’s in de opstapmarkt (=in de steden): 6.000 à 7.000 (!) chauffeurs zijn actief in Amsterdam:  4.200 toegelaten taxichauffeurs via Toegelaten Taxi Organisaties + een groot aantal Uber-chauffeurs + 700 “snorders” (= illegale taxi’s, want niet toegelaten voor Amsterdam).

GEVOLG:

  • * Veel taxiondernemers kunnen geen droog brood verdienen in de opstapmarkt en bestelmarkt in dergelijke steden.
  • * Overlast voor de bewoners in de stad
  • * “De overheid kan het overaanbod aan taxi’s niet terugdringen (vrije markt)”
  • * Taxifederatie KNV roept daarom de gemeenten aan hun taxiverordeningen nog verder uit te breiden/te verstrengen, specifiek gericht op het terugdringen van de overlast door het overaanbod aan taxi’s, zowel in de opstapmarkt als in de bel- en appmarkt”.
  • * Daartegenover staat wel dat het contractvervoer van doelgroepen, ouderen en leerlingen en OV-taxivervoer zorgen voor het leeuwendeel van het werk in de Nederlandse taximarkt. 

Verder verwijzen wij naar een ander artikel dat deze week verscheen, van de Nederlandse vakbondsorganisatie FNV:‘Gemeente moet ingrijpen in opstapmarkt Amsterdam’

"De vakbond stelt voor een maximum aan het aantal taxivergunningen op te leggen in de steden."

"Ook werkgeversorganisatie KNV vindt dat er iets moet veranderen, maar heeft er vertrouwen in dat dit na de gemeenteraadsverkiezingen gaat gebeuren."

Top