GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-2-2018 - Vervoer op maat vormt onderste vervoerslaag nieuw openbaarvervoersmodel.

(pendel)bussen, deelfietsen, deelauto’s en TAXI'S behoren tot deze vervoerslaag. Nieuw op te richten mobiliteitscentrales zullen dit coordineren.

Het vervoer op maat zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale vervoersvragen. Het gaat dan om lokale, al dan niet private initiatieven. Voorbeelden van vervoer op maat zijn buurtbussen, taxi’s, het doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit door deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, ...), lokale initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones, collectieve taxi’s, … Het vervoer op maat wordt aangestuurd in de mobiliteitscentrale. Mobipunten vormen de fysieke spil tussen de verschillende soorten vervoer op maat in een bepaalde buurt. 


Groeitraject voor centrale regie

De vervoerregioraden zullen in de toekomst kunnen beslissen hoe zij het vraagafhankelijk vervoer willen uittekenen, rekening houdend met de beschikbare middelen, en afhankelijk van welke (nieuwe) initiatieven zij in de markt willen gezet zien.

De regierol voor het vraagafhankelijk vervoer wordt opgenomen door de mobiliteitscentrales.

Bij de start van basisbereikbaarheid in 2020 zullen de mobiliteitscentrales echter nog niet op kruissnelheid draaien. Daarom is een groeitraject voorzien. In een eerste overgangsfase zullen de verschillende onderdelen binnen het vervoer op maat nog naast elkaar bestaan. De belbuscentrales en de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV’s) worden in eerste instantie in elkaar geschoven. Na verloop van tijd worden alle netwerken met elkaar geïntegreerd en gecoördineerd door de mobiliteitscentrale.

Mobiliteitscentrale coördineert
De inzet van het lokaal vraagafhankelijk vervoer zal na verloop van tijd aangestuurd worden door een mobiliteitscentrale, een zelfstandig opererend orgaan dat vervoeraanvragen voor ritten verzamelt, efficiënt plant en vervolgens uitzet bij één of meerdere vervoerders.

De mobiliteitscentrale:

  • Geeft informatie en advies over openbaar vervoer, inclusief deelfietsen-en wagens, taxi’s/VVB, vrijwilligersvervoer, …
  • Ontvangt de ritaanvragen.
  • Plant de ritten.
  • Coördineert de dispatching van de ritten naar de vervoerders.
  • Factureert de ritprijs.

Bron: Uit Mobiliteitsbrief 185 - Basisbereikbaarheid, 26.01.2018

meer info is te vinden in de Mobiliteitsbrief van januari van mow 


Groeipad van het vervoer op maat:

 

 Groeipad van het vervoer op maat

 

De 15 Vlaamse Vervoerregio's

Top