GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-2-2018 - Basisbereikbaarheid openbaar vervoer wordt operationeel eind 2020

In het voorjaar van 2020 is in elk van de vervoerregio's een mobiliteitscentrale opgestart en wordt het nieuw netwerk van vervoer op maat uitgerold

In december 2020 wordt het nieuw vervoersmodel basisbereikbaarheid operationeel in Vlaanderen. Voor het zo ver is, moet er nog veel voorbereidend werk gebeuren. Daarvoor is een strikte planning opgesteld.


Zo moet de indeling van de vervoerregio’s rond zijn in het voorjaar van 2018. Vanaf 2019 zullen de nieuwe mandatarissen in de vervoerregioraden zetelen. In de loop van 2019 maken de raden een mobiliteitsplan op voor de vervoerregio en dat moet dan tegen het einde van dat jaar goedgekeurd zijn. In de loop van 2020 worden de verschillende vervoerslagen voor het openbaar vervoer – kernnet, aanvullend net en vervoer op maat – uitgerold op het terrein.

Bron: Uit Mobiliteitsbrief 185 - Basisbereikbaarheid, 26.01.2018 

Top