GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

31-1-2018 - Loon in cash betalen is verboden. Alleen voorschotten in cash zijn nog toegestaan (TAXI)

Contante betaling voorschotten op het loon van TAXI-chauffeurs is onder voorwaarden toegestaan. VVB-chauffeurs komen niet in aanmerking.

Op 19 oktober 2017 werd hierover een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend:

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon van taxichauffeurs 

Voor deze CAO werd de algemeen verbindend verklaring gevraagd.

Aanvraag:

De taxichauffeurs mogen dergelijke loonvoorschotten in cash vragen aan hun werkgever.

Plafond:

Het bedrag van deze voorchotten in cash wordt per maand beperkt:

* Tot 20 % van de recette van de werknemer
en
* Tot maximum van 250 € per maand.

Beoordeling: 

Het is aan elke werkgever om:

* het uitzonderlijk karakter te beoordelen.

* het individueel toegestane bedrag te beoordelen.

Procedure:

Verplicht gebruik van een uniform uitbetalingsdocument 

Dit document wordt in twee exemplaren opgesteld, waarvan één exemplaar overgemaakt wordt aan de werknemer  

Top