GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26-1-2018 - Aanvragen van een uittreksel van het strafregister: wat verandert er?

Sinds 01.01.2018 heeft het Centraal Strafregister het gehele beheer van de inhoud van de strafregisters op zich genomen

Vanaf 1 januari 2018 zijn alle Belgische gemeenten aangesloten op het Centraal Strafregister en kunnen de lokale besturen uitsluitend uittreksels afleveren uit dat Centraal Strafergister (en niet meer via het gemeentelijk strafregister). 


Hoe wordt een uittreksel aangevraagd ?

In se blijft het voor een burger gangbaar zijn/haar uittreksel te gaan aanvragen bij het gemeentelijk strafregister van de gemeente waar betrokkene ingeschreven is.

Wel hebben wij vernomen dat in bepaalde gemeenten de aanvraag alleen nog online  bij het Centraal Strafregister kan gedaan worden (dit is geheel afhankelijk van de keuze van uw gemeente).


Bijvoorbeeld in Antwerpen : aanvraag moet digitaal sinds 1 januari 2018

2 mogelijkheden:

1) Als u de aanvraag doet met een eID-gekoppeld profiel: duurtijd van 5 minuten. Behalve als het Centraal Strafregister het  uittreksel niet onmiddellijk ter beschikking kan stellen, want dan wordt de aanvraag binnen de 5 werkdagen behandeld en krijgt men het per post toegestuurd.

2) Aanvraag zonder eID-gekoppeld profiel: de aanvraag wordt binnen de 5 werkdagen behandeld en naar u thuis opgestuurd.

https://www.antwerpen.be/nl/e-loket/strafregister 

Top