GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

8-1-2018 - Anciënniteitspremies taxichauffeurs - Voorbeelden

Wij herinneren eraan dat de werkgevers voor eind januari 2018 aan hun taxichauffeurs de anciënniteits-vergoedingen dienen te betalen.

De percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) per aantal jaren anciënniteit zijn als volgt:


- 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 1,50 na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>

Voor praktische voorbeelden over de berekening van de anciënniteitsvergoeding, kijk hier:  

Top