GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

14-12-2017 - Openbare dienst voor vervoer van personen met een handicap

Oproep gecompenseerd aangepast vervoer 2019-2024 aangekondigd

De Vlaamse Overheid meldde ons dat een 4e oproep zal gelanceerd worden in 2018 om opnieuw vervoerders aan te stellen voor de ‘ openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit’ voor de periode  1 januari 2019 tot 31 december 2024 in de volgende vervoersgebieden:

Antwerpen, Brasschaat-Zoersel , Brussel, Dendermonde, Gent, Halle-Vilvoorde ,Ieper, Kempen, Kortrijk, Leuven ,Lokeren, Maasland, Mechelen, Meetjesland, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Oostende, Roeselare-Tielt,  Waasland, West-Limburg en , Zuid-Limburg.  .

 

De dossiers van de kandidaat-vervoerders zullen in de eerste helft van 2018 verwerkt worden en de uiteindelijke aanstellingen zullen bekend gemaakt worden voor de zomer van 2018.

GTL houdt u nog op de hoogte wanneer de oproep gepubliceerd wordt.

 

Waar gaat het over?

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken heeft de laatste jaren 27 vervoerders aangesteld die aangepast vervoer voor personen met een handicap of ernstige mobiele beperking aanbieden, waarvoor de Vlaamse Overheid compensaties geeft.

Deze vervoerders worden belast met de uitvoering van de openbaredienstverplichting tot het vervoer van deze personen en worden hiervoor gedurende 5 jaar door de Vlaamse overheid gecompenseerd in ruil voor goedkopere ritten.

De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks 3,5 miljoen euro voor de compensatie van deze vervoerders.

Omdat het vervoer goedkoop moet aangeboden worden, zijn het in de praktijk het bijna allemaal niet-commerciële vervoerders (DAV-Diensten voor Aangepast Vervoer) die in de vorige periode hiervoor ingetekend hadden.

 

U kan dit uitgebreid bekijken op :

http://www.mobielvlaanderen.be/gecompenseerd_vervoer/rapport-2016.html

Top