GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-12-2017 - De taxisector deelt zijn droog brood met Pascal Smet

Persbericht

Brussel, 11 december 2017 – Enkele honderden taxi's zullen morgen om 7 uur ‘s ochtends bijeenkomen op het Rogierplein om een ​​noodoproep te lanceren. Geconfronteerd met de koppigheid van de Brusselse minister van Mobiliteit, vraagt ​​de sector aan de Brusselse regering om concrete maatregelen te nemen om te voorkomen dat limousines uit Vlaanderen en Wallonië blijven komen om de Brusselse taxi’s oneerlijk te beconcurreren. Een delegatie gaat eerst naar het Kabinet van Pascal Smet om met hem het droge brood te delen dat de chauffeurs - door zijn halsstarrig beleid - al een tijdje eten. Daarna zullen ze de steun vragen van de minister-president van het Brussels Gewest. Ze zullen daarbij voorstellen om de ordonnantie op het betaald personenvervoer aan te passen.

Meer dan 1.000 dagen geleden beloofde de Brusselse regering een taxiplan dat de sector in de hoofdstad zou moderniseren. Sindsdien kreeg de sector 2 plannen van minister Pascal Smet voorgeschoteld. Beide plannen waren elkaars tegengestelde. Tussen deze twee voorstellen was er een radiostilte van 2 jaar, waarbij geen enkele dialoog met de sector werd gevoerd.

Sinds de voorstelling van zijn tweede plan heeft minister Smet zes vergaderingen met de sector georganiseerd. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hadden echter op geen enkel ogenblik het gevoel gehoord te worden. "De discussies waren alleen gericht op de implementatie van het plan zoals dat werd voorgesteld. De sector werd dus niet geraadpleegd over de uitgangspunten en de grondslagen van het plan, zoals gevraagd door andere leden van de regering." zegt Marc Delire, voorzitter van G.T.L.

"Dit tweede plan is onaanvaardbaar voor de sector, omdat het een sociaal bloedbad zou veroorzaken. 1.800 jobs van taxichauffeur zouden verdwijnen en vervangen worden door mini-jobs. En dat allemaal ten dienste van multinationals zoals Uber, die god noch gebod vreest”, zegt Philippe Lescot van CSC-Transcom. "Bovendien wil Minister Smet het serviceaanbod uitbreiden met 1.200 extra voertuigen, en dit zonder ernstige impactstudie. Dit zal het gebrek aan rendabiliteit van de sector enkel vergroten", stelt Sam Bouchal van FEBET eraan toe.

Een ander struikelblok is dat het plan Smet voorziet in de introductie van 'surge pricing' waar Uber zo van houdt. Met deze dynamische prijsstelling kan de prijs van een rit morgen tot 2,5 keer duurder zijn voor de gebruiker, wat volledig in tegenspraak is met de principes van toegankelijkheid en prijstransparantie.

Ondanks de oppositie van werkgevers en werknemers van de sector en de bezwaren van andere leden van de regering, wil minister Smet koppig zijn plan doordrukken, zonder rekening te houden met alternatieven. Bovendien weigert de minister concrete maatregelen te nemen om te voorkomen dat Uber-voertuigen, die rondrijden met een vergunning voor huurwagen met chauffeur, illegaal in Brussel rondrijden. Bij zijn laatste verklaring op het journaal van RTL-TVI stelde hij dat “Uber een ‘creatieve’ interpretatie van de wet maakt”. Deze uitspraken kwamen hard aan bij veel taxichauffeurs, die zich wel houden aan de strenge regels die hen worden opgelegd.

"Aangezien de minister van 'creatieve' acties lijkt te houden, zullen we ons best doen om onze boodschap op zo’n manier te verpakken," zegt Bilal Dahmane van de vereniging Elite Taxi. “We zullen vanaf dinsdag 12 december onze stem creatief laten horen totdat de minister de nodige stappen zet om de ​​taxisector op een correcte manier te organiseren”.

Het programma voor dinsdag: symbolische actie op het Rogierplein, gevolgd door een bezoek van een delegatie van het Gemeenschappelijk Front van Brusselse taxi’s aan het kabinet Smet. De minister krijgt hetzelfde droge brood geserveerd dat hij de taxichauffeurs in de afgelopen 3 jaar heeft doen eten. Daarna gaat de delegatie naar het kabinet van minister-president Rudi Vervoort om hem te vragen snel in te grijpen in dit dossier.

 

Het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse taxi's verenigt de belangrijkste beroepsverenigingen van taxibedrijven en vakbonden. Dit zijn: A.T.B., AUTOLUX, ELITE TAXI BELGIUM, FEDERATION BELGE DES TAXIS, INGOBOKA TAXIS, TAXIS BLEUS, TAXIS UCCLOIS 2000, TAXIS UNITED, UNITAX, UPETB, UPETTC, LES PARTENAIRES SOCIAUX : FGTB-UBT, CSC-TRANSCOM, ACLVB, G.T.L.

Voor meer informatie

Marc Delire (G.T.L.)

E-mail : delire@taxisautolux.be

Pierre Steenberghen

GSM: 0496 39 70 43       

psteenberghen@gtl-taxi.be

 

 

Sam Bouchal

(FEBET - Fédération Belge des Taxis)

GSM : 0475 74 82 50

mol-tax@live.be

 

 

 

Philippe Lescot

(ACV-TRANSCOM)

GSM : 0478 88 33 51

plescot.transcom@acv-csc.be

 

 

 

Ingeborg De Beul

(ABVV-BTB)

GSM : 0495 87 43 72

ingeborg.de.beul@btb-abvv.be

 

 

 

 

Top