GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-12-2017 - Meerwaarde bij verkoop van voertuiogen ook na 2020 onbelast

Federaties transportsector halen slag thuis

In het zomerakkoord had de Federale Regering beslist om de vrijstelling van belasting op meerwaarde bij verkoop van bedrijfsvoertuigen (vrachtwagens, autobussen, taxi’s en VVB) af te schaffen. Het systeem dat al bijna 20 jaar bestond, was nochtans een steun om te investeren in nieuwe en properder voertuigen. Daarom had GTL samen met de andere federaties van de transportsector  in de afgelopen weken sterk aangedrongen om het systeem alsnog te behouden. De regering heeft ons gehoord. GTL is uiterst tevreden met deze beslissing.

Sinds het begin van de eeuw bestaat in de vennootschapsbelasting de regel dat meerwaarde die ontstaat bij de verkoop van een taxi- of VVB-voertuig niet belastbaar zijn. Voorwaarde is wel dat de voertuigen die aangekocht worden, minstens gelijkwaardig zijn en aan strengere ecologische eisen voldoen. Voor personenwagens, auto's dubbel gebruik en minibussen, geldt daarom als criterium dat ze in nieuwe staat moet verkregen zijn. De wetgever gaat ervan uit dat de technische evolutie dermate is, dat een nieuw voertuig minstens gelijkwaardig en quasi altijd milieuvriendelijker zal zijn dan datgene dat het vervangt).

Dank zij dit systeem konden onze bedrijven sneller hun wagenpark verjongen.

Momenteel staan wij als vervoerders meer dan ooit voor de uitdaging om inzake klimaat en milieu de emissies in te perken. Het was dan ook met verbijstering dat GTL had vernomen dat het zomerakkoord van de federale regering voorzag in de afschaffing van het systeem. GTL heeft samen met de andere transportfederaties de betrokken Ministers gewezen op het cruciaal belang van het behoud van de regels.

Die inspanningen werpen nu hun vruchten af. De kern van de regering heeft de beslissing van het zomerakkoord teruggedraaid.

In eerste instantie blijft het huidig systeem bestaan tot 2020. Maar ook na 2020 blijft de meerwaarde bij verkoop van bedrijfsvoertuigen nog onbelast. Wel zouden de criteria die nu gelden voor bepaalde voertuigcategorieën (vrachtwagens en hun aanhangwagens, autobussen) gemoderniseerd worden om van die vrijstelling van belasting te kunnen genieten.

GTL is zeer tevreden dat de Federale Regering op haar beslissing is teruggekomen. In de komende periode volgt nog het definitief vastleggen van alle criteria om van de vrijstelling van belasting te genieten. Of extra milieucriteria zullen opgelegd worden voor de personenwagens is nog onduidelijk.

 

 

Top