GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

25-10-2017 - E-taxi's worden goedkoper maar staan nog te vaak stil

Download hier de volledige Rendabiliteitsstudie over e-taxi's in Vlaanderen!

E-taxi’s zijn goedkoper dan conventionele taxi’s, dat blijkt uit een  studie van Transport & Mobility Leuven (TML) in opdracht van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en taxifederatie GTL.

Maar...

...Rendabel zijn ze nog niet: hun bereik is te beperkt en ze verliezen veel tijd bij het laden.

Meer en snelle laadinfrastructuur is nodig om e-taxi’s dus echt rendabel te maken. BBL en GTL roepen daarom lokale overheden op om samen met de taxisector te bekijken waar op korte termijn kwalitatieve laadvoorzieningen kunnen gerealiseerd worden. Tegen 2020 willen BBL en GTL 10 procent van de Vlaamse taxi’s elektrisch laten rijden.

Beschikbare (snel)laadinfrastructuur is een must voor de rentabiliteit van e-taxi’s

 

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en taxifederatie GTL gaven Transport & Mobility Leuven de opdracht om een studie te doen naar de rentabiliteit van elektrische taxi’s in Vlaanderen.

Zo blijkt alvast: de kosten van een elektrische taxi zijn lager dan bij een taxi met een conventionele verbrandingsmotor. De hogere aankoopprijs wordt ruim gecompenseerd door lagere verbruiks- en onderhoudskosten.

“Maar om ook rendabel te zijn, moet de operationele inzetbaarheid van een elektrische taxi bijna even groot zijn als bij een dieselvoertuig. Elektrische taxi’s moeten dus quasi evenveel inkomsten genereren als hun diesel-tegenhangers. Dat is voorlopig nog niet het geval.

"Het bereik vormt nog een bottleneck, maar dit zal op korte termijn gunstig evolueren. Vandaag is hoogwaardige, beschikbare laadinfrastructuur een absolute must. We roepen lokale overheden in Vlaanderen op om samen met de taxisector te bekijken waar en hoe op korte termijn kwalitatieve laadvoorzieningen kunnen gerealiseerd worden”, zegt Bart Dumoulin van Bond Beter Leefmilieu.

 

Persbericht - E-taxi's worden goedkoper maar staan nog te vaak stil

Rentabiliteit van e-taxi's  in Vlaanderen : Download hier het kort overzicht van de studie van TML met de belangrijkste conclusies

Download hier de volledige Rendabiliteitsstudie over e-taxi's in Vlaanderen

 

 

Top