GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20-10-2017 - Aangekondigde vakbondsstaking 8 november

De vakbonden informeerden GTL per brief over een stakingsactie op 8 november, in gemeenschappelijk  vakbondsfront  ABVV-ACV-ACLVB.

De staking komt er naar eigen zeggen op vraag van het Europees Verbond van Vakverenigingen. U vindt hieronder de inhoud van hun brief:

Betreft: Syndicale actie 08.11.2017

Op 8 november eerstkomend  wordt  in gemeenschappelijk  vakbondsfront  ABVV-ACV-ACLVB op  vraag van het Europees Verbond van Vakverenigingen een vakbondsactie georganiseerd. Hiermee willen wij onze alternatieven voor een meer sociaal en rechtvaardig Europa voorstellen.

In bijlage vindt u de brieven die hieromtrent door het Federaal ABVV werden verstuurd aan zowel het VBO als aan Unisoc.

Deelname aan deze actie kan in bepaalde bedrijven aanleiding geven tot afwezigheden van werknemers, leden en militanten.

Deze afwezigheden zullen worden beschouwd als stakingsdag en als dusdanig vergoed worden aan de werknemers die hierdoor loonverlies lijden.

Ondertussen groeten we u, (….)”

Top