GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19-10-2017 - Paritair Comité ondertekende 4 cao’s voor de taxi's en VVB

Zij werden ondertekend ter uitvoering van het het sociaal akkoord van de taxi- en VVB-sector voor de jaren 2016 en 2017

 

Het gaat om de volgende cao's:

  • *CAO loon in cash (inclusief een bijlage met een uniform betaaldocument). Deze CAO zal binnenkort op de website van de FOD Tewerkstelling gepubliceerd worden in de rubriek over de uitzondering op het algemeen verbod van betaling van loon in cash in sectoren waar een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal gebruik dat de uitbetaling van het loon van hand tot hand toelaat.
  • *CAO bijdrage aan het sociaal fonds (de bijdrage verlaagt naar 1,5 % op 1/1/2018). let wel, er komt  vanaf april 2018 een afzonderlijke nieuwe bijdrage voor de oprichting van een sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders uit de taxi- en vvb-sector (zie hieronder).
  • *CAO tijdskrediet en landingsbanen ter vervanging van de bestaande CAO van 2014.
  • *CAO einde van de ecocheques vanaf 1/1/2018


Deze CAO’s zullen eerstdaags op de website van het sociaal fonds gepubliceerd worden. We houden u op de hoogte.

Voorbereiding van de invoering van een sectoraal Pensioenstelsel

De sociale partners hadden een ontmoeting met de vertegenwoordigers van de RSZ, betreffende het opstarten van een sectoraal pensioenfonds in de taxi- en VVB-sector.

Er is overeengekomen om te starten  met de inning vanaf het tweede kwartaal 2018, van een nieuwe werkgeversbijdrage die rond de 1,5% zou liggen. De bijdrage zou later, vanaf het tweede kwartaal van 2019 terugvallen naar 1%.

Opmerking: de concrete oprichting van dit sectoraal pensionestelsel en de juiste bijdrage daarvoor vanaf april 2018  moet  nog bevestigd worden in CAO's. Deze gegevens hebben dus nog maar een indicatieve waarde

Top