GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

4-10-2017 - Persbericht : Versnelde vergroening taxivloot in Antwerpen

Flankerend beleid noodzakelijk om ambitieuze doelstellingen te halen

PERSBERICHT

 

Versnelde vergroening taxivloot in Antwerpen:

flankerend beleid noodzakelijk om ambitieuze doelstellingen te halen

 

Antwerpen, 4 oktober 2017 –  De Antwerpse taxisector steunt de ambities van het Antwerps stadsbestuur om via haar mobiliteitsbeleid de stadslucht gezonder te maken en bij te dragen tot het halen van de klimaatdoelstellingen. De sector waarschuwt echter dat het niet volstaat om strenge regels op te leggen aan de sector.  Een flankerend beleid is broodnodig, wil men de technische en financiële hindernissen op weg naar een groene taxivloot overwinnen.

Het Antwerpse schepencollege heeft op vrijdag 29 september, op voorstel van Schepen Koen Kennis, een nieuw taxireglement en een aangepaste politiecodex goedgekeurd die, naast een aantal technische aanpassingen en administratieve vereenvoudigingen, ook nieuwe regels oplegt die een versnelde vergroening van de Antwerpse taxi’s moet realiseren. Deze aanpassingen worden op 16 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zo wordt onder meer bepaald dat

  • - Vanaf 1 januari 2018, enkel taxi’s die rijden op alternatieve energie (elektriciteit, brandstofcel, waterstof, plug-in-hybride, CNG) nog aanspraak kunnen maken op een nieuwe taxivergunning.
  • - Deze verplichting vanaf 1 januari 2025 veralgemeend wordt tot alle vergunde taxi’s.

De taxisector is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie in het Antwerpse straatbeeld en gaat de uitdaging graag aan. De Vlaamse taxi’s hadden zich trouwens in het kader van het door Vlaanderen goedgekeurde project ‘Clean Power for Taxi’s’ reeds geëngageerd om tegen 2020 minstens 10% van de taxivloot elektrisch te maken.  Maar de sector wijst ook op de resultaten van een studie die het in dat kader, en in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, in 2017 liet uitvoeren door Transport & Mobility Leuven. Deze studie stelt dat het gebruik van elektrische voertuigen door taxiondernemingen in de huidige omstandigheden (bereik, laadinfrastructuur, prijs) verlieslatend is voor taxiondernemingen en concludeert dat de omschakeling naar alternatieve brandstoffen (elektrische wagens in het geval van de studie) slechts haalbaar is als de overheid voldoende flankerende maatregelen voorziet.

Zo moet de omschakeling financieel draagbaar zijn voor de taxiondernemingen. Voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen zijn veel duurder dan klassieke voertuigen op fossiele brandstoffen. De ondernemingen zijn bovendien verplicht die investering op 7 jaar (maximale leeftijd voor taxi’s in Antwerpen) terug te verdienen. “Laat er geen misverstand over bestaan, de taxisector in Vlaanderen is voorstander van een snelle overschakeling naar milieuvriendelijke voertuigen”, stelt Pierre Steenbergen, Secretaris-Generaal van de Nationale Groepering van taxiondernemingen (G.T.L.). “Van een kleuter verwacht je echter ook niet dat hij onmiddellijk en zonder hulp op twee wielen kan fietsen”. In het Duitse München bijvoorbeeld, wordt elke kilometer die afgelegd wordt met een elektrische taxi financieel ondersteund (0,20 cent per kilometer).

Bovendien moet het gebruik van alternatieve brandstoffen ook in de praktijk haalbaar zijn. “Taxivoertuigen rijden 24 uur op 24 en houden enkel halt voor een poetsbeurt, een personeelswissel en/of een tankbeurt. Het spreekt voor zich dat een totale omschakeling naar alternatieve brandstoffen enkel mogelijk is als de laad- en tankinfrastructuur overal in de stad beschikbaar is, rekening houdend met de beperkte actieradius van de huidige modellen”, stelt Koen Van Oorschot, Voorzitter van de Antwerpse Provinciale Taxi Unie (APTU). Bovendien hebben taxi’s nood aan snellaadinfrastructuur, terwijl men in Vlaanderen vandaag vooral de nadruk legt op gewone laadinfrastructuur, die de maximale inzetbaarheid van de wagens ernstig belemmert.

De Antwerpse taxisector hoopt dan ook dat Antwerpen inziet dat het haar ambities niet enkel moet afwentelen op de sector, maar zelf ook een grote verantwoordelijkheid draagt om van Antwerpen de eerste groene taxistad te maken.

 

###

 

Bijkomende informatie

Koen Van Oorschot

Voorzitter

APTU [Antwerpse Provinciale Taxi Unie]

Tel : 03/238 38 38

E-mail: koen.van.oorschot@antwerp-tax.be

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

G.T.L. [Nationale Groepering van Taxi-ondernemingen]

Tel : 02/245 11 77

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

 

Versnelde vergroening taxivloot in Antwerpen: flankerend beleid noodzakelijk om ambitieuze doelstellingen te halen

 

Top