GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

15-9-2017 - Afschaffing van vrijstellingen op meerwaarden van bedrijfsvoertuigen?

De Federale regering besliste deze zomer (Zomerakkoord) om de vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen af te schaffen

De Federale regering nam deze zomer (Zomerakkoord) de beslissing om de vrijstelling van meerwaarden op bedrijfsvoertuigen af te schaffen (art.44bis cir/92)

Die vrijstelling werd destijds (2000) verkregen naar aanleiding van de grote betogingen van de transportsector in september 2000. 

GTL alerteerde UNIZO en  UCM.  Er volgden ook gesprekken hierover met federaties van andere sectoren van het wegvervoer. 

Volgens het politiek akkoord hierover, zou de afschaffing van de vrijstelling in voege treden vanaf  2020, dus na de verkiezingen… Naar verluidt werd de maatregel  genomen om  de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25% (en 20% voor de eerste 100.000 € winst van KMO’s) mee te helpen financieren.

Heeft die maatregel ook gevolgen voor uw bedrijf?

Een aantal taxibedrijven liet ons weten dat de gevolgen voor hen niet te onderschatten zouden zijn.

Een bedrijf dat over een 125-tal voertuigen beschikt, berekende dat de afschaffing van de aftrek van meerwaarden op voertuigen, voor hen jaarlijks 25 tot 30.000 € meer belastingen impliceert!

HELP ONS U HIERIN TE VERDEDIGEN DOOR DE KORTE ENQUETE HIERONDER TE BEANTWOORDEN:

 Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van de vrijstelling van meerwaarde bij verkoop en vervanging van voertuigen in uw bedrijf?

U kan het ons laten weten door de waarde door de vrijgestelde meerwaarde op voertuigen te laten kennen voor uw bedrijf :

  • Vrijgestelde meerwaarde in 2016 : ___________________
  • Vrijgestelde meerwaarde in 2015 : ___________________
  • Vrijgestelde meerwaarde in 2014 : ___________________

 

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en zullen alleen dienen om met een becijferd dossier naar de regering te stappen.

(gelieve deze gegevens over te maken per mail op info@gtl-taxi.be – Alvast bedankt!)

 

Top