GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

8-9-2017 - Europese Week van de Mobiliteit

Autoloze zondag 17 september 2017   16de editie

De Week van de Mobiliteit editie 2017 zal doorgaan van zaterdag 16 september tot en met vrijdag 22 september 2017. Vaste waarden als de Autoloze Zondag zijn alvast samen met nieuwe initatieven van de partij. 

In ons land hebben Vlaanderen, Brussel en Wallonië campagnes opgezet.

Meer info over de deelnemende steden en gemeenten en eventueel afgesloten straten vindt u op volgende websites :

BRUSSEL  

De autovrije zondag zal plaatsvinden op het grondgebied van  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op zondag 17 september 2017. Er komt een algemeen verbod om in de 19 gemeenten van het Gewest te circuleren.  

Een uitzondering is nochtans  voorzien voor de taxi’s: deze zullen op het Brussels grondgebied wel kunnen circuleren, zonder daarvoor administratieve formaliteiten te moeten vervullen.

Anderzijds zal ook voor hen de toegang tot de tunnels verboden zijn van 9 uur tot 19 uur. Bovendien moet hun snelheid beperkt blijven tot 30 km/uur.

Let op !  

De diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurders (VVB) genieten niet van deze uitzondering om op 17 september te kunnen circuleren in Brussel, behalve indien zij daartoe voorafgaand een toestemming verkregen hebben vanwege 1 van de 19 gemeenten van het Gewest.

De diensten VVB die hun sociale zetel in één van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, dienen de vrijstelling aan te vragen in de gemeente waar hun zetel gevestigd is. De snelheidsbeperking geldt in dit geval ook voor de VVB-diensten.

Meer inlichtingen hierover vindt u op de volgende website: http://www.mobilmix.brussels/nl/contacten.

Top