GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18-8-2017 - Proefproject Vervoer op maat - Vervoerregio Aalst

Geïnteresseerd in het aanbieden van openbaar vervoer op maat met taxi’s of VVB binnen de proefregio Aalst? Of heeft u hier voorstellen voor?

U vindt hierbij een uitnodiging om deel te nemen aan de MARKTBEVRAGING betreffende het inwinnen van ideeën ten behoeve van het organiseren van openbaar vervoer op maat met taxi’s en VVB binnen de proefregio Aalst.

Die uitnodiging komt van The New Drive, (studiebureau dat aangeduid werd voor het pilootproject van openbaar vervoer op maat in die regio).

De taxi- of vvb-bedrijven die wensen deel te nemen, moeten zich daarvoor aanmelden bij vervoerregioaalst@thenewdrive.be voor 1 september, samen met, ondermeer, een korte beschrijving van het mobiliteitsconcept dat ze voorstellen (1/2 blz.) . U vindt verder meer info in het document in bijlage

Na aanmelding zullen zij u vervolgens een digitaal  informatiedocument met verdere toelichting (Request For Information – RFI) toesturen (over te maken voor 15 september).

Alle verdere informatie hierrond kan u vinden in het aanmeldingsdocument in bijlage.

Mocht u naar aanleiding van deze RFI nog verdere vragen hebben, dan kunt u best contact opnemen via volgend e-mailadres: vervoerregioaalst@thenewdrive.be 

 

Top