GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28-7-2017 - Loonsverhogingen per 1 juli 2017 (ter herinnering)

De lonen van de taxi- en VVB-chauffeurs en van het garagepersoneel worden verhoogd met 0,6% vanaf 1 juli 2017.

We herinneren u graag aan een aantal loonsverhogingen die in het sociaal akkoord 2017-2018 van 26 juni 2017 voorzien werden en ingaan op 1 juli 2017:

Taxichauffeurs:

Verhoging coëfficiënt voor loonberekening op de recette 

De coëfficiënt voor de berekening van het loon van de taxichauffeurs wordt verhoogd met 0,6% en wordt dus van 0,8607 op 0,8659 gebracht vanaf 1 juli 2017 in het kader van het sociaal akkoord 2017-2018.

Het loon van de taxichauffeurs wordt vanaf 1 juli 2017 dus als volgt berekend:

De chauffeurs worden bezoldigd op basis van een percentage van de bruto-ontvangsten vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,8659

Dit percentage bedraagt:

36 % wanneer het maximumtarief van toepassing is 35 % wanneer het maximumtarief niet van toepassing is.

Ofwel: 

Recette  x 0,8659 x  36% of 35%

Verhoging GGMMI met 0,6%

Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen verhoogt naar € 1.632,21 vanaf 1 juli 2017 door een verhoging met 0,6% in het kader van het sociaal akkoord 2017-2018.

Omrekening in bedrag per uur: (€ 1.632,21 x 3) : 494 = € 9,9122/u Overloon vanaf 1/7/2017 : € 4,96/u (= toeslag van 50%) Uurloon in geval van gebrek aan voertuig vanaf 1/07/2017: € 7,53/u

 

Garagepersoneel taxi en VVB

Vanaf 1 juli 2017 worden de effectief betaalde lonen en de baremalonen van het garagepersoneel in de taxi- en VVB-bedrijven verhoogd met 0,6%.

Ten gevolge van deze verhoging zijn de minimumuurlonen voor het garagepersoneel in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/07/2017:

  Categorie   

 Minimumuurloon 1/06/2017  

 Minimumuurloon 1/07/2017

 Hulparbeider

 € 10,5636

 € 10,6270

 Geschoolde arbeider - 3e categ.

 € 11,2162

 € 11,2835

 Geschoolde arbeider - 2e categ.

 € 12,3320

 € 12,4060

 Geschoolde arbeider - 1e categ. 

 € 12,9882

 € 13,0661

 Buiten categorie

 € 13,8619

 € 13,9451

  

VVB

Vanaf 1 juli 2017 worden de effectief betaalde lonen en de baremalonen van de chauffeurs van de diensten voor verhuur van voertuigen met chauffeur verhoogd met 0,6%.

Ten gevolge van deze verhoging zijn de minimumuurlonen voor deze chauffeurs in het regime van de 38-uren werkweek vanaf 1/07/2017:

 Anciënniteit 

 Uurloon (1/02/2017)

 Uurloon (1/07/2017)

 Tot 3 jaar

 € 11,9867

 € 12,0586

 Vanaf 3 jaar

 € 12,1067

 € 12,1793

 Vanaf 5 jaar

 € 12,2264

 € 12,2998

 Vanaf 8 jaar

 € 12,3463

 € 12,4204

 Vanaf 10 jaar

 € 12,4660

 € 12,5408

 Vanaf 15 jaar

 € 12,5863

 € 12,6618

 Vanaf 20 jaar

 € 12,7061

 € 12,7823

Opgelet: deze verhoging is een gevolg van het sociaal akkoord 2017/2018 en slaat alleen op de minimumlonen en niet op de ARAB-vergoeding.

Het bedrag van de ARAB-vergoeding blijft voorlopig staan op € 1,2353per uur (en dit tot de volgende overschrijding van de spilindex)  

Top