GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23-6-2017 - Verslag van de Taxi Groep van het international Road Transport Union (IRU) in Geneve

Regulering toegang tot de taximarkt, Taxi of the Future, het onderling verbinden van de taxi-apps, zelfrijdende voertuigen.. Dit waren de hoofdthema's van deze internationale bijeenkomst

 

Standpunt inzake CO2 Reductie

Binnen de IRU wordt gewerkt aan de formulering van een standpunt van de taxisector rondom duurzaamheid en CO2 reductie. Dat thema zal eind 2017 nog belangrijker worden.

De IRU besprak een ontwerpstandpunt hierover. Belangrijk in de discussie is dat taxi anders gezien moet worden dan privé auto’s en als onderdeel gezien moet worden van het openbaar/collectief vervoer.

 

Zelfrijdende voertuigen

Ook is gesproken (voor het eerst in de IRU Taxi Groep) over de zelfrijdende auto’s. Vanuit de klant gezien is taxi nu al een zelfrijdende auto: de taxi komt immers naar je toe, je stapt als klant in en wordt naar je bestemming gebracht.

Zelfrijdend vervangt uiteraard de chauffeur straks. Zelfrijdende auto’s zullen een groot effect hebben op de taxisector. Al met al is de verwachting dat het qua technische en wettelijke obstakels en aanpassingen nog wel even zal duren. Er zal binnen de IRU Taxi Groep in een volgende vergadering dieper op het onderwerp ingegaan worden.

Door één van de aanwezigen werd opgemerkt dat de taxi business wel verandert, maar dat bijv. onderhoud van voertuigen en de aansturing daarvan blijft. De rol van chauffeur zal meer richting dat van een gastheer/gastvrouw gaan. Zeker bepaalde doelgroepen zullen daar behoefte aan hebben en houden, gelet op eigen beperkingen.

Binnen IRU Projects wordt ook erop gewaakt of daar waar pilots met zelfrijdende voertuigen plaatsvinden, de lokale taxisector meer betrokken kan worden.

 

Regulering toegang tot de taximarkt

De IRU Taxi Groep werkt verder aan een standpunt over de toegang tot de taximarkt. Daar bestond al een document over, maar gelet op de nieuwe ontwikkelingen behoeft dat aanpassing.

Tijdens de vergadering in Genève konden de aanwezigen het niet eens worden over de voorgestelde wijzigingen. Er zal dan ook in een volgende vergadering opnieuw over worden gesproken.

 

De IRU liet verder een rapport opstellen (dat nog voor de zomer afgerond moet worden) over de verschillende reacties die er wereldwijd  te zien zijn geweest na de opkomst van digitale platforms.

 

Dat is in 3 reacties samen te vatten:

1)      de digitale platforms worden gelijk behandeld als de rest van de taxisector,

2)      of er wordt aparte wet- en regelgeving opgesteld

3)      of er wordt nieuwe wet- en regelgeving opgesteld, maar die ligt vooral op het e-hailing aspect van de platforms.

 

Uiteraard werd ook kort stil gestaan bij de uitspraak van de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie die inhoudt dat Uber’s activiteiten personenvervoer betreft en niet ‘alleen maar een internetplatform’, zoals het bedrijf zelf beweerd.

De Europese Commissie is trouwens het afgelopen jaar druk bezig geweest om een totaal overzicht van alle, huidig bestaande taxiwet- en regeling in de Europese Unie te maken. Ook GTL is hierover in een eerder stadium benaderd om input te leveren.

Het rapport is inmiddels openbaar gemaakt. Het beslaat totaal meer dan 800 pagina’s, vooral omschrijving van de bestaande situatie.

 

Roaming tussen de taxi-apps - UpTop

De afgelopen maanden is door het wereldwijde UpTop, het netwerk dat opgezet is door de IRU, hard gewerkt aan het onderzoeken van mogelijkheden om tot meer samenwerking en roaming tussen de verschillende Apps te komen. Er is een aantal scenario’s onderzocht, maar eenvoudig is het niet gebleken. Met name de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen blijkt nog best lastig. Er is echter wel veel potentieel. Vanuit een aantal aanwezigen is aangegeven dat de ambitie mogelijk wat te hoog was. In enkele andere EU landen probeert men ook tot samenwerking te komen: zo ontwikkelde de taxisector in Finland één API, om Apps met andere Apps te kunnen laten communiceren. In een ander land wordt gewerkt aan het vergemakkelijken van betalingen aan klanten (tussen Apps/taxicentrales).

 

Waar het binnen de nationale taxifederaties om gaat is: wat kun je doen om het voor al je leden gemakkelijker te maken? En vervolgens de meer commerciële kant aan de markt over laten. 

In IRU verband zal doorgepraat worden over wat er voor UpTop mogelijk en haalbaar is. De ambitie om verder te groeien naar 1 miljoen verbonden taxi’s is er.

Een mooi voorbeeld is te vinden in Italië, waar AppTaxi (met ondersteuning vanuit de IRU) in staat is om een koppeling te maken met MyCicero (een App die zich richt op het openbaar vervoer). Door de ontwikkelde interface kan er nu ook een taxi geboekt worden via die OV App.

 

Taxi of the Future

Verder is gesproken over het project Taxi of the Future. Binnen de IRU wordt hard gewerkt aan een visie. TOI, een Noors onderzoeksbureau, stelt de visie op in samenwerking met een brede groep van vertegenwoordigers uit de taxisector, gebruikersorganisaties, onderzoekers, overheden en adviseurs. In de concept versie van de Toekomstvisie worden 3 scenario’s beschreven:

1) business as usual,

2) conservatief op het voertuig georiënteerd

3) op de technologische mogelijkheden georiënteerd.

 

Alle aanwezigen is gevraagd het concept nog eens goed door te nemen en eventueel. binnen de eigen organisaties hierover door te spreken. Voordat het wordt afgerond (na de zomer) zal het opnieuw in de IRU Taxi Groep aan bod komen.

 

Taxi-actualiteit in de verschillende landen

Tijdens de IRU Taxi Groep vergaderingen wordt als laatste ook altijd even een ‘rondje langs de landen’ gemaakt: wat speelt er en wat zijn de ontwikkelingen ? Dat is altijd interessant, maar nu helemaal, want er is veel in beweging.

Het is opvallend te zien dat in een aantal EU landen de taxiwet- en regelgeving flink in beweging is. GTL had het over de belangrijke aanpassingsvoorstellen in de 3 Gewesten.

In Finland is nieuwe wetgeving aangenomen die in 2018 zal ingaan, en forse wijzigingen impliceert (deregulering van de markt).

Ook in Noorwegen zijn wijzigingen voorgesteld. Maar daar speelt nog doorheen dat de EFTA (Noorwegen maakt namelijk geen onderdeel van de EU uit, maar heeft er wel een overeenkomst mee) een uitspraak heeft gedaan dat de bestaande Noorse wetgeving in strijd zou zijn met de overeenkomst die Noorwegen heeft met de EU. De kritiek richt zich met name op het plafond op het aantal vergunningen.

Ook in Duitsland, Roemenië en Denemarken wordt gesproken over te verwachten aanpassingen van de taxiwetgeving.

 

 

Top