GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23-6-2017 - Nieuw Netwerk e-taxibedrijven kwam samen op 22 juni

GTL en de Bond Beter Leefmilieu startten met een nieuw netwerk van taxi- en vvb- bedrijven die elektrisch rijden (of er ernstig over nadenken om dat te doen). 

Een eerste samenkomst van het E-taxi netwerk heeft plaatsgevonden op donderdag 22/6 om 14u in Brussel.

Start van een nieuw netwerk :

- Doelgroep :

- de Taxi- en vvb-ondernemingen die elektrisch rijden in Vlaanderen en Brussel en dezen die daarin interesse hebben.

- Doel :

- ervaringsuitwisseling rond elektrisch taxi rijden

- inventariseren van knelpunten en zoeken naar oplossingen

- thematische informatie aanreiken

 

In Brussel rijdt ongeveer 4 % van de taxi’s 100 % op elektriciteit. De meeste van deze bedrijven rijden ondertussen al 3 jaar met hun elektrische taxi's, en zij kunnen getuigen over hun  ervaringen, wensen en vooruitzichten.

In Vlaanderen is de trend ook ingezet en wordt door 5 steden gestreefd naar 200 e-taxi’s in 2020 (10 % van de taxivloot).

De regeringen van de 3 gewesten hebben plannen om  het aandeel van voertuigen met brandstofaandrijving geleidelijk af te bouwen en willen de taxi’s hierin een voorbeeldfunctie geven.

 

Thema van deze eerste bijeenkomstlaadoplossingen voor e-taxi’s

Hoofdthema was een toelichting van en bespreking met energieleverancier  Engie

Steven Beck van Engie, had het over alle aspecten van laadoplossingen (privaat/publiek, trager, sneller...).

Hij gaf een overzicht an plaatsen waar de batterijen kunnen heropgeladen worden.

Zo staan een aantal publieke snellaadpalen, ondermeer aan de GDF SUEZ Tower, 34 Simon Bolivarlaan, nabij het station van Brussel-Noord. Met een uur oplaadtijd kan je daarna tot 200 km rijden. Veel Brusselse e-taxi's maken er regelmatig gebruik van.

Ook andere energieleveranciers investeren, ondermeer TOTAL.

Maar sommige deelnemers aan de vergadering merkten op dat de prijs van het laden dan snel oploopt.

Verder stellen diverse shopping centers gratis hun laadpalen ter beschikking, maar wanneer  taxi's er gebruik van maken, worden ze meestal weggejaagd, want dit aanbod richt zich in de eerste plaats tot de eigen klanten! De Delhaize in Asse deed zijn beklag over de vele taxi's die dag en nacht komen profiteren van het gratis opladen aan hun snellaadpaal...

Sinds 2016 staat de Solar Fast Charging Station op de site van Living Tomorrow in Vilvoorde.

Tesla heeft een eigen netwerk van Superchargers, ondermeer in  Machelen. De Tesla Superchargers zijn laadstations waar de  Model S in 40 minuten, en dus niet in uren, opladen. Het laadstation is gelegen aan het Van der Valk hotel in Diegem.

Een andere snellaadaanbod vindt men bij D.leteren in Kortenberg

Kortom, onderscheidt men:

  • - Privé laadoplossingen , maar de capaciteit is dan meestal laag
  • - Divers semi-snelle laadinfrastructuur
  • - En, tot slot, de snellaadpalen rond de steden, wat toelaat langere afstanden af te leggen

Voor de taxiutbaters is het vooral belangrijk over enkele snellaadpalen te kunnen beschikken in de regio waar de eigen bedrijfszetel gevestigd is..

Said Akbal van het Brusselse taxibedrijf Liberty Cars (35 e-taxi's), legde uit dat zijn bedrijf een eigen installatie voor het snel opladen van de batterijen heeft. Hij beschikt daarvoor over een hoogspanningscabine, wat hem toelaat van lagere elektriciteitstarieven te genieten. 

Tot slot vindt men ook  een aantal snellaadpalen die niet opengesteld zijn voor het publiek, meestal in grote ondernemingen die zich wensen te profileren. Hun eigen snellaadpalen zijn enkel bestemd voor het eigen personeel van het bedrijf (bijvoorbeeld SWIFT, met 45 laadpunten aan de bedrijfszetel).

 

Deelnemers aan deze eerste bijeenkomst van het e-taxi netwerk:

- Bedrijven van Vlaanderen uit Mechelen, Kortrijk, Leuven, Lommel, Antwerpen, ...

- Het grootste e-taxibedrijf van Brussel (Liberty Cars, actief met 35 elektrische taxi's sinds 2014)

- Het Sociaal Fonds

 

 


Steven Beck (Engie) legt uit wat de laadoplossingen zijn.

En ja, voor de taxi's en vvb s er momenteel nog een tekort aan publieke laadpalen!

De deelnemende taxi- en vvb-exploitanten, waarvan sommigen al elektrische voertuigen inzetten

 

Resultaten van de vergadering:

- De aanwezige taxi- en vvb-expolitanten hebben het over een aantal praktische vragen rond de oplaadmogelijkheden van batterijen kunnen hebben

- Het Sociaal Fonds gaat een opleiding voor chauffeurs van elektrische taxi's organiseren

- Het netwerk zou 2 maal per jaar vergaderen en nieuwe geïnteresseerde leden zijn steeds welkom

 

 

 

 

 

Top