GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23-6-2017 - Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2017 in Vlaanderen

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd die ingaan op 1 juli 2017.

Om de nieuwe tarieven van de verkeersbelasting te bepalen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2016 (103,08) en mei 2017 (105,00).

Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2017, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven die in de tweede kolom van de tabel staan:
 
Voertuigen
Tarieven vanaf 1 juli 2017 (in euro)
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik (breaks) en minibussen (art. 2.2.4.0.1, § 2, VCF):
 
4 PK en minder
73,20
5 PK
91,56
6 PK
132,48
7 PK
173,04
8 PK
213,96
9 PK
254,88
10 PK
295,32
11 PK
383,28
12 PK
471,24
13 PK
558,96
14 PK
646,92
15 PK
734,76
16 PK
962,52
17 PK
1.190,40
18 PK
1.418,28
19 PK
1.645,56
20 PK
1.873,32
meer dan 20 PK
1.873,32 verhoogd met 102,12 per paardenkracht boven de 20
Motorfietsen (art. 2.2.4.0.1, § 4, VCF)
51,84
Autobussen en autocars (art. 2.2.4.0.1, § 5, VCF)
73,48
Personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik (breaks), minibussen en motorfietsen van meer dan 25 jaar oud
33,21
Kampeeraanhangwagens en aanhangwagens voor het vervoer van één boot
33,21
Militaire voertuigen meer dan 30 jaar oud uit verzamelingen
33,21
Minimumbelasting voor algemene toepassing (art. 2.2.4.0.2, VCF)
33,21
Aanhangwagens en opleggers (art. 2.2.4.0.1, § 7, VCF):
 
- met een MTM van 0 tot 500 kg
34,20
- met een MTM van 501 tot 3.500 kg
71,16
Minimumbedrag verkeersbelasting
 
Het minimumbelasting van de verkeersbelasting voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (breaks) en minibussen die na 31 december 2015 worden ingeschreven (art. 2.2.4.0.2, § 2/1, VCF) bedraagt 41,64 euro vanaf 1 juli 2017.
 
Belastingvermindering lpg-voertuigen
 
Het tarief van de belastingvermindering voor lpg-voertuigen (art. 2.2.5.0.4, VCF) bedraagt 104,04 euro vanaf 1 januari 2017.
Belasting op de inverkeerstelling (BIV)
Vanaf 1 januari 2017 wordt de BIV voor personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw’s, zonder leasingactiviteiten, berekend volgens de volgende formule (art. 2.3.4.1.2, tweede lid, 4°, VCF):
BIV = ((CO2 x f + x)/246)6 x 4.500 + c x LC
 
Hierbij is: 
 • “CO2” de CO2-uitstoot van het voertuig, zoals gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de Europese regelgeving;
 • “f” =
  • 0,88 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door lpg;
  • 0,93 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door aardgas;
  • 0,744 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door zowel aardgas als benzine, als ze als benzinewagen gehomologeerd zijn;
  • 1 voor andere wegvoertuigen;
 • “x” de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; “x” was altijd gelijk aan 0 g CO2/km, maar stijgt vanaf 2013 elk jaar met 4,5 g CO2/km;
 • “LC” bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig (art. 2.3.4.1.2, lid 2, 5°, VCF);
 • “c” de constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig zoals vermeld in onderstaande tabel (art. 2.3.4.1.2, lid 2, 4°, VCF):

Diesel
Euronorm
Tarieven vanaf 1 juli 2017 (in euro)
 
euro 0
2.980,54
 
euro 1
874,44
 
euro 2
648,10
 
euro 3
513,59
 
euro 3 + roetfilter
486,21
 
euro 4
486,21
 
euro 4 + roetfilter
478,18
 
euro 5
478,18
 
euro 6
472,69
Benzine, lpg en aardgas
Euronorm
Tarieven vanaf 1 juli 2017 (in euro)
 
euro 0
1.185,47
 
euro 1
530,16
 
euro 2
158,53
 
euro 3
99,45
 
euro 4
23,87
 
euro 5
21,46
 
euro 6
21,46
Minimum- en maximumbedrag BIV
Vanaf 1 juli 2017 bedraagt de BIV nooit minder dan 43,71 euro en nooit meer dan 10.928,11 euro (art. 2.3.4.1.3, VCF).
 
BIV op oldtimers
De belasting op ‘oldtimers’ is forfaitair bepaald en bedraagt 43,71 euro vanaf 1 juli 2017. Oldtimers zijn voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 25 jaar geleden of eerder (art. 2.3.4.1.3, VCF).
 
 

 

 

Top