GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-5-2017 - Het Europese Hof : Uber is transportbedrijf en niet zomaar internetplatform

Uber moet dus nationale taxiregels naleven.

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft vanmorgen een rapport gepubliceerd dat inhoudt dat Uber’s activiteiten personenvervoer betreft en niet ‘alleen maar een internetplatform, zoals het bedrijf zelf beweerd. Dit advies moet nu door de rechters worden beoordeeld. In bijna alle gevallen neemt het Europese Hof de mening van de advocaat-generaal  over.

Deze stellingname op het hoogste Europese rechtsniveau bevestigt hoe er door de verschillende Europese lidstaten naar de activiteiten van Uber is gekeken. Het bedrijf heeft zich volgens dit standpunt te houden aan nationale taxiregels in de diverse landen.

Concreet : Uber wordt in feite beschouwd als een taxicentrale. Hoewel het huidige decreet personenvervoer momenteel geen regels oplegt voor dergelijke platformen, zouden de Vlaamse en andere gewestelijke overheden in het kader van de huidige herziening van de taxireglementeringen kunnen beslissen om deze voortaan wel te gaan reglementeren.

Hier vindt u de conclusie van de advocaat-generaal.

 

 

 

Top