GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

4-5-2017 - Vraag voor uitstel van vergadering met Minister Pascal Smet

Het Gemeenschappelijk Front, dat de Brusselse Taxi- en VVB-sector vertegenwoordigt, wil eerstdaags met een gemeenschappelijk standpunt naar Minister Smet gaan.

U kan de brief hier downloaden.

BRIEF VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK FRONT VAN DE BRUSSELSE TAXI’S

Mijnheer Pascal Smet

Minister van Mobiliteit en Openbare werken

Koning Albert 2 laan 37

1030 Brussel

 

Brussel, woensdag 3 mei 2017

 

Betreft : Vraag om de vergadering van de adviescommissie van woensdag 3 mei 2017 uit te stellen

Mijnheer de Minister,

Na de vergadering van het Gemeenschappelijk Front van de Brusselse Taxi’s, dat dinsdag 2 mei 2017 heeft plaatsgevonden, zijn wij tot het besluit gekomen dat wij niet in staat zijn een onderbouwd standpunt te kunnen geven over de nota dat Mijnheer de Minister gepresenteerd heeft betreffende de principes voor de hervorming van het bezoldigd personenvervoer.

Inderdaad, wij wachten nog steeds op de informatie die wij U tijdens de vergadering van het overlegcomité van 19 april hebben gevraagd en die U ons de dag zelf nog ging doorgeven. Uw kabinet moet ons nog de verbeteringen doorsturen betreffende de inconsistenties die in de voorgestelde nota stonden. Wij wachten bovendien nog op het proces-verbaal van de vergadering van 19 april, dat nog steeds niet toekwam ondanks de urgentie waar U zelf op aandrong.

Het Gemeenschappelijk Front, versterkt door de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van bedrijven voor verhuur van voertuigen met chauffeur, de limo’s, is dus verplicht om uitstel te vragen van de vergadering van de adviescommissie, die voorzien is deze woensdag 3 mei 2017, op een latere datum, overeen te komen na communicatie van de bovengenoemde informatie en documenten.

Overigens, bij het lezen van de reeds voorgestelde nota, zullen wij u binnen de 10 dagen, na ontvangst van de gevraagde documenten, een lijst van precieze vragen sturen, zodat wij hoe dan ook de relevantie van deze nota kunnen beoordelen. Zoals deze nu werd voorgesteld, is het voor ons niet duidelijk of er rekening werd gehouden met de huidige bezettingsgraad van de voertuigen van het bezoldigd personenvervoer in Brussel of met de concrete gevolgen van uw voorstel op het statuut van de chauffeurs.

Inmiddels verblijven wij, Mijnheer de Minister,

Met de meeste hoogachting

Voor het Gemeenschappelijk Front*,

Luigi Marrocco (Taxis Bleus)

E-mail : luigi@taxisbleus.be

Philippe Lescot (ACV-TRANSCOM)

E-mail : philippe.lescot@acv-csc.be

CC : Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de andere regeringsleden van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


 

*Het Gemeenschappelijk Front vertegenwoordigt de voornaamste beroepsverenigingen van exploitanten en de vakbonden. Het gaat om A.T.B., AUTOLUX, ELITE TAXI BELGIUM, FEDERATION BELGE DES TAXIS, FNEIT, G.T.L., INGOBOKA TAXIS, TAXIS BLEUS, TAXIS UCCLOIS 2000, TAXIS UNITED, TAXIS VERTS, UNITAX, UPETB, UPETTC, ABVV-BTB, ACV-TRANSCOM en ACLVB.

 

Top