GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28-4-2017 - Brusselse taxi-bestel apps Taxis Bleus en Taxi2Share erkend door de IRU

Deze 2 Brusselse taxi-bestel apps werden recent goedgekeurd door de Internationale Unie van het Wegvervoer (IRU) en werden partner van het Internationaal “UpTop” Netwerk.

Door deel uit maken van het IRU netwerk, worden deze apps meteen ook erkend als aanbieder van  kwalitatieve, veilige en legale taxidiensten.

Het UpTop-netwerk van de IRU werd opgestart in het najaar van 2014, en heeft ondertussen een gestadige groei gekend. Op dit ogenblik vertegenwoordigt het netwerk al 22 partners wereldwijd.

In België is nu in totaal 1/3 van alle taxi’s verbonden met een of andere app die deel uitmaakt van het UpTop-netwerk (het gaat in België om taxi.eu, eCab, Taxis Bleus, Splyt, Taxi2Share)

Taxis Bleus, die in Brussel gevestigd is, schenkt veel aandacht aan de behoeftes en de tevredenheid van zijn klanten. Zij bieden twee apps voor het boeken – Taxis Bleus en Taxi2Share. Beide hebben zich aangesloten bij UpTop. Deze laatste app biedt de mogelijkheid een taxirit te delen en dus bijgevolg ook de kosten.

Michaël Marrocco, Business Developer van  Taxis Bleus is alleszins bijzonder tevreden met de erkenning door dit wereldnetwerk van de IRU en wil verder samenwerken met de andere leden van het netwerk aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor taxigebruikers overal ter wereld.

De IRU wil  evolueren naar een onderlinge verbinding van de apps die lid zijn van het wereldnetwerk. In een volgende fase, hoopt men dan dit interface via een API te kunnen verbinden met andere mobiliteitsplatformen en met diverse platformen.

 

 

Top