GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

28-4-2017 - Acht “deeleconomie-platformen” erkend voor fiscaal gunstregime

GTL protesteerde bij Minister Van Overtveldt over de erkenning van het platform Heetch, dat niet professionele chauffeurs inzet voor alternatieve taxidiensten

Het gaat om Branpoint, Bringr, Conceptz, FLAVR, Heetch, ListMinut, Menu Next Door en PWIIX.

De lijst zal regelmatig op de website van de FOD Financiën worden gepubliceerd.

In het  nieuwe belastingregime worden inkomsten van de aangeslotenen bij deze platformen tot een grens van € 5.100 (bedrag voor 2017) lager belast, aan 20%, of met andere woorden na toepassing van de forfaitaire beroepskosten van 50%, bedraagt de belasting slechts 10 % op hun inkomsten. Indien deze grens wordt overschreden, dan worden de volledige inkomsten, behoudens tegenbewijs.

Dat is uiteraard veel lager dan  de belastingen die normaal op inkomsten uit bezoldigde vervoerdiensten moeten  betaald worden.

Wat GTL vooral dwars zit, is dat HEETCH, een platform voor personenvervoerdiensten door niet-professionele chauffeurs, ook erkend werd voor dit gunstregime.

GTL schreef meteen naar minister van Financiën Van Overtveldt om dit aan te klagen.

Heetch wordt momenteel in het Brusselse aangeboden en volgens Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit, is er bij de betrokken diensten sprake van diensten van bezoldigd personenvervoer waarvoor een (taxi)vergunning vereist is.

De chauffeurs van Heetch zijn er dus toe gehouden de exploitatieregels van bedrijven met een taxivergunning na te leven, wat momenteel niet nageleefd wordt door hun diensten.

In België werd UberPop, een gelijkaardige dienst voor bezoldigd vervoer door niet-professionele chauffeurs,  definitief veroordeeld door de Kamer van Koophandel in september 2015. De dienst werd toen  onmiddellijk en volledig stilgelegd in België.

Vorige maand werd Heetch in Frankrijk veroordeeld (en verboden) omdat het platform medeplichtig verklaard werd voor de organisatie van illegale taxidiensten. De applicatie moet bovendien een morele schadevergoeding van 441 000 euro betalen aan de Parijse taxichauffeurs.

 

Daarom drong GTL aan bij Minister Van Overtveldt de erkenning van Heetch als platform voor deeleconomie zoals omschreven in Koninklijk besluit van 12 januari 2017, in te trekken.

U vindt hieronder de tekst van de mailing aan de minister van Financiën:

AAN MINISTER JOHAN VAN OVERTVELDT, MINISTER VAN FINANCIËN

In kopie aan Ministers Borsus en Smet

 

Mijnheer de Minister,

 

Wij vernamen via de media dat de eerste platformen voor deeleconomie erkend werden zodat deze voortaan  van het nieuwe, gunstiger fiscaal statuut te genieten

Een  Koninklijk besluit van 12 januari 2017

Volgens Pascal Smet, Brussels Minister van Mobiliteit, is er bij Heetch sprake van diensten van bezoldigd personenvervoer en niet van ridesharing, zodat voor dergelijke activiteiten een vergunning vereist is.

Daarover werd 10 dagen geleden nog gecommuniceerd door de minister:

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-application-heetch-doit-cesser-ses-activites-a-bruxelles?id=9580728

Wettelijke basis: Ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur:

Art. 3. Niemand mag, zonder vergunning van de Regering, een taxidienst exploiteren door middel van één of meer voertuigen vanop de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. De vergunning voor het exploiteren omvat de toelating voor het stationeren op eender welke op de openbare weg gelegen standplaats die voor de taxi's voorbehouden is, aan de voorwaarden die door de Regering vastgelegd worden

De chauffeurs van Heetch zijn er dus toe gehouden de exploitatieregels van bedrijven met een taxivergunning na te leven, wat momenteel niet het geval is bij hun diensten.

In België werd UberPop, een gelijkaardige dienst voor bezoldigd vervoer door niet-professionele chauffeurs,  definitief veroordeeld door de Kamer van Koophandel in september 2015. De dienst werd toen  onmiddellijk en volledig stilgelegd in België.

Recent werd Heetch in Frankrijk vorige maand veroordeeld (en verboden) omdat het platform medeplichtig verklaard werd voor de organisatie van illegale taxidiensten. De applicatie moet er bovendien een morele schadevergoeding van 441 000 euro betalen aan de Parijse taxichauffeurs.

Mogen wij daarom vragen de erkenning van Heetch als platform voor deeleconomie zoals omschreven in Koninklijk besluit van 12 januari 2017, in te trekken?

 

Inmiddels verblijven wij, Mijnheer de Minister,

Met de meeste hoogachting

Pierre Steenberghen

Secretaris-generaal

GTL - Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur VZW

 

 

Top