GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

16-2-2017 - Heeft u wel eens taxiritten naar Duitsland ? Dan is dit bericht voor u van belang!

Vanaf 1 juli 2017 kan de aanmelding alleen nog digitaal !

Vind hier alle nuttige informatie.

Sinds 2015 is in Duitsland nieuwe regelgeving van kracht over het minimumloon. 

Werkgevers moeten een melding doen aan de Duitse autoriteiten waarin verklaard wordt:

  • - welke werknemers in Duitsland actief zullen zijn;

  • - binnen welke periode;

  • - dat al deze werknemers tenminste het (Duitse) minimumloon ontvangen.

Werkgevers moeten een melding doen aan de Duitse autoriteiten waarin verklaard wordt:

  • - welke werknemers in Duitsland actief zullen zijn;

  • - binnen welke periode;

  • - dat al deze werknemers tenminste het (Duitse) minimumloon ontvangen.

Er is door de Duitse douane een speciaal formulier beschikbaar gesteld waar deze melding mee gedaan moet worden.

De aanmelding per formulier en fax kan nog t/m 30 juni 2017 !

Daarna kan de aanmelding alleen nog digitaal ! Zie verderop uitleg over de digitale aanmelding.

Hier kan u het formulier terugvinden.

U vindt het juiste formulier rechts onder "Formulare zum Thema" (formulier 033037 mobil).

Na invulling en ondertekening dient het per fax te worden gestuurd aan: Bundesfinanzdirektion West, Keulen,  Fax nummer 0049 221 964 870. U krijgt geen bevestiging.

Invulinstructie formulier

U gebruikt het formulier (033037) om in één keer voor een half jaar vooruit alle chauffeurs/werknemers aan te kunnen melden die op Duits grondgebied werkzaam zullen zijn.

De adresgegevens van uw bedrijf vult u bovenaan in.

Bij “ branche”  in het formulier komt u met een pijltje in een ‘ pulldown menu”. Selecteer hier Personenbeförderungsgewerbe.

Onder “Dauer der Beschäftigung”  dient u aan te geven vanaf welke datum u werknemers inzet in Duitsland (“Beginn”) en tot welke, vermoedelijke  datum (“Voraussichtliches Ende”)  de inzet duurt.

Let er op dat de maximale periode zes maanden bedraagt.

Bij  “Ort an dem die erforderliche Unterlagen bereit gehalten werden”  wordt bedoeld de plek waar u de personeelsadministratie heeft.

Doorgaans is dit het adres van uw hoofdvestiging.

Het formulier bevat twee verklaringen (“ Versicherung” ).

Bij de eerste tekent u er voor dat u zich aan de bepalingen van de Duitse wetgeving over minimumbeloning houdt.

Bij de tweede verklaring tekent u er voor dat u op verzoek van de Duitse instanties bewijs zult leveren (loonstrook, arbeidsovereenkomst) dat u ook daadwerkelijk voldoet aan deze wetgeving.

De bijlage (“Anlag”) bij het formulier bereikt u door op het derde symbooltje van rechts bovenin te klikken (er staat een 02 op!).

In deze bijlage vult u weer eerst de vestigingsplaats, naam bedrijf en  datum in.

Vervolgens dient u in de tabel precies aan te geven welke werknemers er in de komende periode (van zes maanden) in Duitsland worden ingezet.

Let er op dat de begin- en einddatum niet buiten de periode vallen die u in het eerste formulier heeft ingevuld.

 

Wijzigingen: Let op !

Aanmelden van bepaalde groepen werknemers niet langer nodig

Voor het Duits minimumloon is het volgens de website van de Duitse Douane niet langer nodig om de volgende groepen werknemers aan te melden:

  • - Werknemers met een vast contract en een maandelijks loon van meer dan €2.958 bruto.
  • - Werknemers met een tijdelijk contract die langer dan 12 maanden in dienst zijn en meer dan €2.000 bruto per maand verdienen

De chauffeurs en werkgevers dienen wel nog bewijs te kunnen leveren dat van de bovenstaande (uitzonderings)situatie sprake is.

Samengevat: het bewijsmateriaal moet nog steeds mee het voertuig in en aanwezig zijn op kantoor, de aanmelding vooraf en het vooraf aanleveren van bewijsmateriaal vervalt.

Aanmelding minimumloonwetgeving vanaf 2017 online mogelijk

Vanaf januari 2017 moet het mogelijk zijn om via deze website zaken te regelen voor het Duits minimumloon. Toelichting op de website is te vinden in deze folder.

De procedures voor het aanmelden (zoals op deze Engelstalige website en op de website van GTL wordt vermeld) veranderen niet.

Als overgangssituatie kan nog tot 30 juni 2017 gefaxt worden met de Duitse Douane.

 

 

 

Top