GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27-1-2017 - Nieuw fiscaal gunstregime voor deeleconomie

In het Belgisch Staatsblad verschenen de laatste week 2 koninklijke besluiten.

Vanaf 1 maart geldt een bedrijfsvoorheffing van 10 procent voor inkomsten uit de deeleconomie. Erkende platformen zullen de belasting vanzelf inhouden aan de basis.

Het gaat om bijverdiensten tot 5.000 euro per jaar die particulieren halen uit dienstverlening zoals het verkopen van huisgemaakte maaltijden of rondrijden als fietskoerier, enz…

Om van het gunstregime  gebruik te maken, moeten onlineplatformen zich registreren bij de belastingadministratie. Deze platformen zullen dan zelf de bedrijfsvoorheffing inhouden voor hun gebruikers en deze doorstorten aan de fiscus.

Welke platformen?

De controversiële diensten UberX en UberBlack, die momenteel actief zijn in Brussel en Zaventem en werken met beroepschauffeurs, zullen niet van dit gunstregime kunnen gebruik maken.

En de andere variant, UberPop, werd stopgezet na een uitspraak van de rechtbank van koophandel van september 2015, waarin stond dat een taxivergunning vereist is voor dergelijke diensten.

En BlaBlaCar? In principe leveren de meerijdiensten die via dat platform aangeboden worden, geen opbrengsten op, omdat slechts een beperkte tegemoetkoming wordt gevraagd door de chauffeur aan de persoon die meerijdt. Daarvoor hoef je helemaal geen belastingen te betalen en dus valt dit niet onder deze reglementering…

We stellen vast dat voor de gevallen van echte “deeleconome” -en dus niet van winstbejag- deze nieuwe wetgeving geen reden van bestaan heeft!

GTL had zich vorig jaar nog sterk verzet tegen de plannen om dit systeem in te voeren., omdat de regering toen de bedrijfsvoorheffing op  10%/jaar wilde brengen, wat in de praktijk, na aftrek van forfaitaire kosten, neerkwam op een belasting van slechts 5 %.

Bovendien was het oorspronkelijk de bedoeling van de regering om een plafond van 10.000 € per jaar te hanteren. Uiteindelijk werd dat plafond op 5.000 € per jaar gebracht en de heffing op 20% (10% effectief).

 

KB 12.01.2017 betreffende de bepaling van de bedrijfsvoorheffing op de inkomsten via erkende deeleconomieplatformen

KB 12.01.2017 betreffende de voorwaarden tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie

 

 

 

 

Top