GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26-1-2017 - Anciënniteitspremies taxichauffeurs - Voorbeelden

Wij herinneren eraan dat de werkgevers (taxi), voor eind januari 2017 aan hun taxichauffeurs de anciënniteits-vergoedingen dienen te betalen.

 

Voor de berekening van de anciênniteitsvergoedingen, zijn de volgende percentages op de jaarlijkse recette (excl. BTW) van toepassing, naargelang het aantal jaren anciënniteit:


- 0,50 % na 3 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 1,00 % na 5 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 1,50 na 10 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 2,00 % na 15 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming
- 2,50 % na 20 jaar ononderbroken dienst in dezelfde onderneming

 

Voor informatie over de betalingsmodaliteiten, raadpleeg de CAO >>>>>>


Voor praktische voorbeelden over de berekening van de anciënniteitsvergoeding, kijk hier 

Top